Názory z oblasti obecné politiky

Akce "Špinavé pracky"

Dluh ODA a vnitrokoalí etika (Tom Rys)

Otevřený dopis katolických laiků aktérům sporu o KTF UK

Téměř nefrekventovaný úhel pohledu na spor o Katolickou teologickou fakultu...

Reakce na Otevřený dopis katolických laiků aktérům sporu o KTF UK

Zveřejněno se souhlasem autora (Viktor Dobal)

Co počít s ODS?

Krátké zamyšlení o stavu ODS a jeho příčinách. (David Floryk)

Cizinci mluvící česky

Text prof. L Broma z Nedělního hlasatele (Chicago)

Trest smrti

MUDr. Roman Joch stručně o trestu smrti (Roman Joch)

Proč je trest smrti přípustný

MUDr. Roman Joch podrobněji o trestu smrti (Roman Joch)

NATO - pilíř svobody

Text prof. L Broma z Nedělního hlasatele (Chicago)

Opět KTF UK

Diskuse pokračuje... Zveřejněno se souhlasem autora

Pán prstenů nestraní ani panu Navrátilovi

Něco o etice pohádek... (David Floryk)

Jste naštvaní - dejte příležitost malým stranám!

Co s nadcházejícími parlamentními volbami?

Je možná budoucnost ČR mimo EU?

Krátké zamyšlení nad možnými dopady našeho vstupu do EU... (David Floryk)

Volby očima konzervativce

Analýza voleb a politických stran očima konzervativce. Převzato z deníku Neviditelný pes (19. 6. 2002) - zveřejněno se souhlasem autora.

Odpověď na připomínky konzervativní strany k návrhu programu Obroda národa - KAN

Reakce Ing. Podrackého na Oponenturu Dr. Jocha a Dr. Beni... (Vlastimil Podracký)

Náměty pro diskusi o materiálu "Návrh programu Obroda národa - KAN"

Oponentura z pera MUDr. R. Jocha a MUDr. M. Beni

Konec demokracie v českých zemích?

Volby, referendum... autorem Ing. V. Podracký, člen ÚR KAN. Zde některé z více či méně souvisejících textů: Po čem se volá, Volební zákon - shrnutí, Kritické poznámky k textu "Volební zákon - shrnutí" a Zákon o referendu je jen účelová perverze. (Vlastimil Podracký)

Návrh programu politické strany "Obroda národa - KAN"

Starší text člena ÚR KAN Ing. V. Podrackého - technicky neaktuální, obsahově inspirativní... (Vlastimil Podracký)

Politické harašení starými zbraněmi

Malý povzdech na konci prázdnin... (Jaromír Morávek)

Už to máme za sebou!

První ohlédnutí za sloučením Strany konzervativní smlouvy a Konzervativní strany... (David Floryk)

99 budovatelů "mafiánského" kapitalismu

Seznam jmen a kontaktů... (list of 99 builders of "mafia" capitalism)

Open letter

to President of the Czech Republic Václav Havel from citizens' initiative Action 99.

Otevřený dopis

občanského sdružení Akce 99 prezidentu republiky panu Václavu Havlovi.

Objevení historického příkopu

Reakce Emanuela Mandlera na usnesení III. Konventu SKS.

S Klausem proti hazardu?

Hesla ODS - podvod na voliče. (František Lejčar)

Ješitové

Nejvíc duní prázdné sudy

Nemáme zač děkovat ...

Od výzvy k cestě do Evropy (Jiří Schlanger)

Žijeme v království lži?

"Království lži není tam, kde se lže, nýbrž tam, kde se lež akceptuje." (Karel Čapek)

Co ODS opoziční smlouvou získala

Reakce na rozhovor s MUDr. M. Mackem uveřejněný v Lidových novinách 10.8.2000 (David Floryk)

Projev MUDr. Jana Fořta, nově zvoleného předsedy Konzervativní strany

na slučovacím Sněmu Konzervativní strany, 23. 6. 2001 (Jan Fořt)

O vytrvalosti

Jsou věci, které má smysl dělat proto, že jsou dobré, bez ohledu na to, jakou mají naději na úspěch... (David Floryk)

Jen pár slov o důvěře a kompromisu

Ještě o Opoziční smlouvě... (David Floryk)

Projev MUDr. Jana Fořta, předsedy Konzervativní strany

na IV. Konventu SKS, 9. 6. 2001 (Jan Fořt)

Kdo vládne světem

Nositele kleptomanie ve vládním a byrokratickém systému lze otevřeně nazvat kleptokraty a jejich systém vládnutí odtud kleptokracií.

Zakletý drsný příběh ze života

Nepřáli bychom to nikomu - ale možná vám to něco připomene.

Reakce Předsednictva SKS

na článek ve zpravodaji Pravého bloku

Integrace pravice aneb jediná pravicová strana v Česku?

Zveřejněno se souhlasem autora.

Konservativní kritika liberalismu

Převzato z Britských listů

Jaká Evropa nám otevírá brány

Je vstup ČR do EU pod socialistickými a liberálními prapory z křesťanského úhlu pohledu obhajobyhodný? (David Floryk)

Evropská unie v roli misionáře?

Jak se tedy na lidský život dívá EU? (David Floryk)

Vzestup amerického neokonzervatismu

Se souhlasem redakce převzato z Neviditelného psa22.5.2003.

Víme, jaká Unie nám otvírá brány?

Co když je to tak, že instituce v západní Evropě fungují prostě proto, že tam fungovaly už dávno před EU? A dnes fungují spíše navzdory socialistickému experimentování EU, než díky němu? (David Floryk)

Akce „PAMĚŤ A SVĚDOMÍ“

Veřejná výzva na pomoc rodinám amerických válečných zajatců, kteří se dodnes nevrátili domů…

Nové vyhlídky naší staré politické scény

Staré psy novým kouskům nenaučíš... (Jan Fořt)

Vstup do EU by omezil svobodu občanů

Kritika vstupu ČR do EU, tentokrat (pro zajímavost) z liberálních posic. Se souhlasem autora převzato z časopisu Laissez Faire, listopad 2002.

Václav Klaus o komunismu

Ad LN 26. 4. 2003 - se souhlasem převzato z Neviditelného psa ( úvodník z 26. 4 .2003). Primární text Václava Klause zde. Ještě jedna krátká, o to trefnější reakce, zde.

Slušní lidé s komunisty nemluví

Možno podepsat zde.

Benešovy dekrety opět na stole

Reakce na text dr. Forta "K 64. výročí 15. března 1939".

Demonstrace proti komunistům

Praha, Letná, 1.5.2004. Zvou Mladí konzervativci Praha. (1.3.2004)

Konzervativní listí č.23

právě vychází!

Veřejné slyšení výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR

na téma "Odbojová skupina bratří MAŠÍNŮ proběhne 16.6.2004 (12.5.2004)

22. číslo Konzervativního listí

právě vychází! (1.3.2004)

Ad „A opět ten nešťastný způsob léta“

Reakce na článek D. Zimové. Původní text zde.

Evropská unie v hávu mesiáše?

Buďme rádi, že nám nikdo nemůže vnutit euthanasii... (zatím...)

A opět ten nešťastný způsob léta

"...čeští novináři se jak pilné včeličky věnují devastování pověsti prezidenta své země."

Válka v Iráku – zrcadlo pravdy

Co je to Zlo "v liberálnějším kontextu"? (Miroslav Beňo)

Jessica žije!

Je normální, aby muži posílali ženy do války?

Vyjádření kandidáta Konzervativní strany k senátním volbám na okrese Znojmo, obvod č. 54

Stručné zhodnocení senátních voleb ing. Morávkem. (Jaromír Morávek)

Několik informací o historii konzervatismu v Čechách.

Krátký historický přehled. (Myslibor Chalupa)

Politický program...

...Konzervativní strany a spolupracujících politických stran, skupin a jednotlivců konzervativního zaměření. Návrh textu pro jednání s partnery. Z obsahu: "Spolupracující strany, skupiny a jednotlivci KONS se hlásí k osvědčeným tradicím anglosaského demokratického konzervatismu, jehož stěžejními principy jsou občanské svobody spojené se vzájemnou úctou a loajalitou občana a státních institucí, veřejná kontrola státu, rovnost před zákonem pro všechny občany, poctivé jednání a otevřenost ve věcech veřejných, minimální státní regulace věcí osobních, právo na soukromí, právo usilovat o osobní štěstí a prosperitu a právo na vlastnictví výměnou za dodržování zákonů a maximální osobní odpovědnost.".

Železný vyhrál, politika prohrála

Pokus o bezprostřední analýzu senátních voleb v obvodu č. 54 Znojmo a malá spekulace... (Jaromír Morávek)

Výzva k odstoupení Jana Kavana ze všech funkcí

Prohlášení občanského sdružení Akce Národní Obnovy

Legitimita soudobých politických institucí

Seminář Občanského institutu

Diskriminujeme gádži!
Národní stát vs. národní stát

Převzato z Konzervativního listí. (David Floryk)

Různost pohledů

...to, co se u nás tak vzletně nazývá demokracií, má často neskonale blíž k prapodivné anarchii,..." Autorem J. Thuma, redaktor měsíčníku Sdružení bývalých politických vězňů 1948-89 "Věrni zůstali" a dopisovatel českých novin v Texasu "HOSPODÁŘ" (od r. 1862)

Tyranie certifikátů

Kdo studuje i jen povrchně direktivy Evropské unie, si už delší dobu všímá, jak poškozují drobné podnikatele a zvýhodňují nadnárodní megakorporace... Se souhlasem autora převzato z týdeníku Profit.

Návrat komunismu zadními vrátky?

"Vše o čem mluvíme, imperialistická krize, mezimperialistická válka, politická strategie a taktiky, to jsou všechno leninistické otázky..."

Běda, běda

Vzpomínky na bombardování.

K 64. výročí 15. března 1939

Není – li spravedlnosti, co jsou státy jiného, nežli loupežnické tlupy? (Jan Fořt)

Máme prezidenta - občané zametáme - minulost nám již nepatří, ale bude nás pronásledovat.

První projevy pana prezidenta V. Klause: další "tlustá čára" za minulostí? (Jan Fořt)

Pozdě ale přece…

K zveřejnění oficiálních seznamů spolupracovníků StB.

Pochod pro život

plakátek ve formátu RTF ke Dni nenarozených dětí (25. března), Praha 29. března 2003.

Tak nám schválili vládu, paní Müllerová!

"Zbývá zodpovědět otázku, co by měl pravicově cítící člověk dělat, aby neztrácel naději..." (převzato z Konzervativního listí č. 24) (Martin Horák)