Názory z oblasti lidských práv

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2009)

Tibet

Konzervativní strana protestuje proti okupaci Tibetu (10. března 2009)

The letter to the Embassy of China in the Czech Republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2009)

Tisková zpráva

k podpisu dohody o vybudování radarové stanice armády USA na území ČR. (Konzervativní strana, 7. července 2008)

Tisková zpráva

k pochodu homosexuálů "Queer Parade Brno". (Konzervativní strana, 23. června 2008)

Rovnosti a nerovnosti

Rovnost a svoboda - konkurenční hodnoty. (Vojtěch Pospíšil, 29. května 2008)

Zákaz tělesných trestů v širších souvislostech

Ještě k nápadu paní ministryně Stehlíkové. Volně navazuje na "tento text". (Dan Drápal, 21. dubna 2008)

Tisková zpráva

k LOH pořádaným v ČLR. (Konzervativní strana, 16. dubna 2008)

Království za morálku

Olympiáda v ČLR (Karel Mrzílek, 2. dubna 2008)

Pár poznámek k diskusi o tělesných trestech

Opět "dětská práva". Navazuje na text: Zákaz tělesných trestů?. (Dan Drápal, 27. března 2008)

Tibet

Konzervativní strana protestuje proti okupaci Tibetu (10. března 2008)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2008)

The letter to the Embassy of China in the Czech Republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2008)

Zákaz tělesných trestů?

Opět "dětská práva". Související texty: Fackovací zákon nemá smysl, Zákaz tělesných trestů v rodině? (Dan Drápal, 7. března 2008)

Tisková zpráva

k návrhu "antidiskriminačního" zákona. (Konzervativní strana, 30. listopadu 2007)

Události v Barmě

Vítejte ve světě, v němž je americký imperialismus poražen. (Dan Drápal, 26. října 2007)

Mučení a zatýkání křesťanských advokátů

Čína: Jeden obhájce lidských práv byl týrán elektrickými šoky; jiného policisté vyhánějí z města. Copyright 2007 Compass Direct News, www.prayer.cz (Compass Direct News, 17. října 2007)

Problém omezení reprodukce – trauma či ekonomický problém?

Sterilizace. (Tomáš Kaláb, 14. října 2007)

O statečnosti, nezájmu a přílišné uspěchanosti

K aktuálnímu dění v Barmě (Pavel Zvěřina, 1. října 2007)

Zpráva o tom, jak plní Česká republika Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který přijala do svého zákonodárství

O plnění smluv, které podepsala, podávala Česká republika zprávu Výboru Spojených národů pro lidská práva 16. a 17. července v Ženevě. (Jan Sammer, 15. srpna 2007)

Oběť komunistického násilí

26. dubna 1988 byl dozorci ubit k smrti Pavel Wonka. Čest jeho památce! (Pavel Zvěřina, 26. dubna 2007)

Diskriminace žen

Zdroj diskriminace, dvojí přístup k jejímu řešení a řešení zbloudilá... (Vlastimil Podracký, 11. dubna 2007)

Usnesení výkonné rady ODS - tváří v tvář pravdě...

"Pevně doufám, že pan ministr Čunek svou koncepci řešení romské problematiky dokončí." (Tomáš Kaláb, 31. března 2007)

The letter to the Embassy of China in the Czech Republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2007)

Tibet

Konzervativní strana protestuje proti okupaci Tibetu (10. března 2007)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2007)

Přání svrchovaného lidu

Krátká úvaha na téma pánů senátorů KDU-ČSL Pitharta a čunka. (Jan Beneš, 2. listopadu 2006)

Pozvánka

na slavnostní zahájení výstavy nazvané "Paměť národa". Výstava potrvá od 9. listopadu do 8. prosince 2006. (Gracian Tejral, 1. listopadu 2006)

The letter to the Embassy of China in the Czech Republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2006)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2006)

Pozvánka na soud s Vladimírem Hučínem 25. - 28. července

Další dějství utajovaného politického procesu. (20. června 2005)

Komunismus byl bití!

Konzervativní strana se přihlašuje k výzvě k odstoupení soudruha Přibyla z postu šéfa úřadu Vlády ČR... (Konzervativní strana, 17. srpna 2004)

Odbojová skupina bratří Mašínů

Úvodní slovo veřejného slyšení v Senátu Parlamentu ČR navrhující vysoká státní vyznamenání bratřím Ctiradu a Josefu Mašínovým, Milanu Paumerovi, Václavu Švédovi, Zbyňku Janatovi, a Ctiboru Novákovi. (Jiří Nedoma, 12. června 2004)

Češi mají raději mučedníky než bojovníky

Kdyby nebylo odbojové skupiny bratrů Mašínů, kteří se s hrstkou statečných postavili komunistům na odpor, tak bychom byli známi jako národ kolaborantů. Oni zachránili naši čest. (O. Bezděková, 1. června 2004)

The letter to the Embassy of China in the Czech republic

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2004)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 10. března 2004)

Otevřený dopis členům městského zastupetelstva města Orlová 2004

ve věci rozhodnutí o výstavbě mešity. (Konzervativní klub Ostrava, 4. února 2004)

Muslimská mešita se v Orlové stavět nebude!

Výsledek kauzy, ke které se vyjádřil Konzervativní klub otevřeným dopisem. (Jiří Jurečka, 1. února 2004)

Zpráva komise o petici 270/2003, která byla předložena paní Dagmar Karschovou.

Odpověď Evropské komise na petici 270/2003, kterou podpořila také Konzervativní strana. (14. ledna 2004)

Volební právo imigrantům - Brusel přes hlavy národních vlád...

Kolik toho dluží Evropa imigrantům? (Jan Kubalčík, 18. prosince 2003)

Sorosovy finance mění kulturu.

Informace z vatikánské agentury Zenit o směřování investic známého finančníka. (8. prosince 2003)

Tisková zpráva

K občanství Čechů v zahraničí. (Konzervativní strana, 28. listopadu 2003)

Pravda konečně vychází najevo

Případ "Hučín" pokračuje. Převzato z AAAWebPages, zveřejněno se souhlasem autora. (Josef Bílek, 27. července 2003)

Tisková zpráva

Konzervativní strana se připojila k petici Evropskému parlamentu o diskriminaci na základě občanství. (Konzervativní strana, 24. června 2003)

Zákaz tělesných trestů v rodině?

Tento elektronický dopis je zasílán poslancům a senátorům Parlamentu České republiky, orgánům státní správy, pro-rodinným organizacím a dalším subjektům, které o něj projeví zájem. (Společnost pro podporu rodiny, 1. května 2003)

Fackovací zákon nemá smysl

Dítě trpí pocitem křivdy, je-li trest nespravedlivý, netrpí, je-li trest přiměřený... Se souhlasem převzato z Lidových novin. (Alexandr Tomský, 30. dubna 2003)

Beseda se Zdenou Mašínovou, Janem Benešem a Vladimírem Hučínem.

Zpráva o konání - jaká byla atmosféra a co podstatného zaznělo... (23. dubna 2003)

Vlajka pro Tibet v Lokti

Krátké poděkování pana kancléře Rejmana. (Martin Rejman, 11. března 2003)

Dopis Konzervativní strany Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 22. února 2002)

The letter to the Embassy of China in the Czech republic

Tibet (Konzervativní strana, 22. února 2002)

K případu Vladimíra Hučína

Stanovisko Konzervativní strany (Konzervativní strana, 22. února 2002)

Nebude to trvat dlouho a stát začne manželům říkat, jak často...

...mají jezdit na dovolenou a kam. (Jan Kubalčík, 23. dubna 2001)

Dopis Konzervativní strany a SKS Velvyslanectví ČLR v ČR

Tibet (Konzervativní strana, 13. března 2001)

The letter to the Embassy of China in the Czech republic

Tibet (Konzervativní strana, 13. března 2001)

Jedna velká nespravedlnost - připomenutí

K protiprávnímu zadržování Státního občanství ČR krajanům v USA (Jan Kubalčík, 10. října 2000)

SKS k Petici za projevení úcty

členům odbojové skupiny bratří Mašínů. Připojení se k Petici. (27. června 2000)

Petice

Petice za projevení úcty členům odbojové skupiny bratří Mašínů (26. června 2000)

Otevřený dopis presidentu ČR,

předsedovi Poslanecké sněmovny a předsedkyni Senátu Parlamentu ČR v záležitosti Ctirada a Josefa Mašínových. (A. J. Strnad, J. Klíma, M. Jirásek, 25. června 2000)

O velké snaze a slabém výsledku - politá vrata ruského konzulátu

Transparentní nezištné chování je pro politickou stranu téměř znemožněno. (Jan Kubalčík, 12. ledna 2000)

O mrtvých jen dobře, o některých lépe

Uctění památky obětí totalitních režimů. (Jan Kubalčík, 17. listopadu 1999)

Občan v pozici žebráka

Ad Novela zákona o zbraních a střelivu. Útočník je znovu utvrzen v pocitu bezpečí. (Jan Kubalčík, 2. září 1999)

Umělé přerušení těhotenství - eufemizmus pro pokrytce

Je čestnější prohrát ve spravedlivé bitvě, než zbaběle opustit bojiště. (Jan Kubalčík, 13. srpna 1999)

Útok na rodinu

Budou děti běžně své rodiče udávat? (Jan Kubalčík, 24. května 1999)

Neobviňujme policii

Jestliže společnost toleruje komunisty, nezbývá, než se stejně stavět k fašistům. (Jan Kubalčík, 3. května 1999)

Tibet

Starý text. V mnohém stále platný. (Jan Kubalčík, 10. března 1999)

K odsouzení čtyř aktivistů za nenásilný protest

Společné stanovisko Konzervativní strany a SKS

Globalisace

Pohled Martina Stína

Ke Dni nenarozených dětí

Společné stanovisko Konzervativní strany a SKS

Declaration

The problem of citizenship is still actual.

17. listopad - vzpomínka a zamyšlení

Desáté výročí 17.listopadu 1989 - čas naděje?

Text projevu na pohřebišti v Praze - Ďáblicích dne 26. června 1999

Kritické stanovisko politického vězně 50. let k polistopadové "sametové" vládě a zejména k potrestání komunistických zločinců.

Tibet

Neúčast na akci "Vlajka pro Tibet" - ostuda Prahy a Brna.

Pochod pro život a dezinformovaný divák

O potratech a objektivitě ČT

Prohlášení krajanů z USA

Otázka občanství je stále aktuální.

Doktor Hák a přelaskavá Evropa

Říká se tomu "hřáti si hada na prsou"...

Petice - Diskriminace na základě občanství.

Průvodní dopis a český překlad petice Evropskému parlamentu, kterou podává Česká koordinační kancelář ( www.czechoffice.org). Konzervativní strana se připojuje - učiňte totéž!

Petition about Discrimination on the Basis of Nationality.

Anglický originál

Deklarace nezávislosti ČR na EU v etických otázkách

25. listopadu 2002 se v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uskuteční setkání ke 3. výročí vyhlášení Deklarace práv počatého dítěte.

Amerika o restitucích

Stále platí, že zavře-li někdo oči, neznamená to, že není vidět...

Tibet

Konzervativní strana protestuje proti okupaci Tibetu

Protest veřejnosti proti zatčení brněnského antikomunisty Ing.Arch. Lumíra Šimečka

Jest něco shnilého ve státě...

Rasismus jako věda

Stručná reakce na knihu "Tabu v sociálních vědách".

Občanský postoj – náprava systému zevnitř či zevně formou občanské neposlušnosti?

K Ing. Arch. L. Šimečkovi...

Potížista „sedí“ ve vazbě, rudí teroristé si plnými doušky užívají vytoužené svobody.

Ing. Arch. Lumír Šimeček stále (nebo už zase...) za katrem.

Homosexuální útok proti svobodě slova a myšlení

Spor o jazyk a interpretaci je sporem o svobodu.

Svědomí vs Svědomí

Politický vězeň Milo Komínek opět likvidován českou justicí.

Reakce na odpověď Evropské komise na petici 270/2003

"Tvrzení, že diskriminační zákony nepřijdou do rozporu se zákony Společenství je falešné." (Česká koordinační kancelář, Dagmar Karschová)

Vlajka pro Tibet

Konzervativní strana protestuje proti okupaci Tibetu!

Vladimír Hučín: Hrdinům se neděkuje

Úryvky z knihy. Vyjde v září 2006 v nakladatelství Marek Belda. (Vlastimil Podracký)

Svoboda všeho a vždy?

"Obdivuji Saddama Husseina, který jako skutečný vůdce a kapitán zůstal se svou posádkou na potápějící se lodi, ačkoliv měl možnost i čas zanechat posádku svému osudu a sám sebe zachránit. Zdá se, že práh smrti dělá z lidi hrdiny a charaktery." Je to normální?!

Výzva Čechům v zahraničí

Volby 2002

Restituční mračna

Trocha meteorologie nikoho nezabije... Zveřejněno se souhlasem autora.

Z usnesení předsednictva SKS

Velký třesk, Tibet

Odvolání k Nejvyššímu soudu ČR

Odvolání k Nejvyššímu soudu CR - vyloučení tisíců rodilých Čechů z voleb...

Odvolání k Nejvyššímu soudu ČR (angl. verze)

The Appeal to Supreme Court of the Czech republic.

Eutanázie je projevem generační války

Vyšlo v MF DNES 17.4.2001