Názory z oblasti vývoje právního řádu v ČR

Tisková zpráva

Příprava znárodnění (Konzervativní strana, 20. července 2009)

Dopis ministryni spravedlnosti JUDr. Daniele Kovářové

ve věci odškodnění Vladimíra Hučína za jeho protiprávní věznění a další činěná příkoří. (Martin Rejman, 9. července 2009)

Bolševismus v nás – hlouběji, než jsme ochotni si připustit

Navazuje na tento text. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Ing. Richard Houška, 7. června 2009)

Kam se zaběhli "hlídající psi demokracie"?

Obvinění vaječných vrhačů z mítingu ČSSD v Brně. Zveřejněno se souhlasem autora. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Ing. Richard Houška, 5. června 2009)

Stále tytéž hlasy

Volební systém: co dělat, aby hlasy nepropadly. Psáno pro Revue Politika. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Jan Kubalčík, 27. dubna 2009)

Tisková zpráva

k obcházení Ústavy ČR. (Konzervativní strana, 20. dubna 2009)

Zakletí postkomunistického práva a soudnictví

Komunisté rádi používali pojem třídní právo. Smyslem kontinuity právního systému, vyhlášené sametovými právními revolucionáři, bylo přenesení principu třídního práva do postkomunistických poměrů. Vykládat právo podobně, jako platilo za komunizmu. V "nových" poměrech – podle potřeby a v zájmu mocnějšího. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 20. března 2009)

Zákon EU o vydávání občanů do země, v níž byli odsouzeni v nepřítomnosti

"ČR se snaží o vzájemné dohody s jinými státy, aby odsouzení zločinci mohli strávit své vězení v jejich vlasti." (Pavel Zvěřina, 7. října 2008)

Bít či nebít?

Zaveďme fyzické tresty. (Jan Kubalčík, 31. března 2008)

(Ne)vraceni zabaveného majetku Vladimíru Hučínovi

Zločinné spolčení (Vladimír Hučín, 15. ledna 2008)

Tisková zpráva

k návrhu "antidiskriminačního" zákona. (Konzervativní strana, 30. listopadu 2007)

"Antidiskriminační zákon" – součást pohřebních písní Evropy

Západ se stává hospicem... (Vlastimil Podracký, 20. listopadu 2007)

Vyvlastňování

Chystá se novela zákona o vyvlastňování... jak k tomu došlo??? (Jan Kubalčík, 14. listopadu 2007)

Tři špatné zprávy z domova

Kriminalita, neonaciste, Kubiceho odchod... (Dan Drápal, 8. listopadu 2007)

Zpráva o tom, jak plní Česká republika Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, který přijala do svého zákonodárství

O plnění smluv, které podepsala, podávala Česká republika zprávu Výboru Spojených národů pro lidská práva 16. a 17. července v Ženevě. (Jan Sammer, 15. srpna 2007)

Jan Baťa opět před soudem

Poválečnou justicí odsouzen ve zmanipulovaném procesu k 15 letům. Ve skutečnosti však muž hodný obdivu. (Vlastimil Podracký, 21. června 2007)

Tisková zpráva

Konzervativní strana s uspokojením přijala zbavení všech obvinění bývalého kpt. BIS pana Vladimíra Hučína. (Konzervativní strana, 7. května 2007)

Oběť komunistického násilí

26. dubna 1988 byl dozorci ubit k smrti Pavel Wonka. Čest jeho památce! (Pavel Zvěřina, 26. dubna 2007)

Reakce na
tento dopis. Zde první část a druhá část.

Vladimíru Hučínovi byl navrácen zbrojní pas... a Konzervativní strana není extremistická! (Úřad Vlády ČR, Mgr. Jitka Vodrážková, 18. dubna 2007)

Žaloba proti plk. JUDr. J. Pščolkovi - KS Ostrava, 14. 5. 2007, 13:00, č. 15, budova „A“

...na ochranu osobnosti proti bývalému členovi KSČ, zástupci ředitele PČR severomoravské správy. (Vladimír Hučín, 13. dubna 2007)

Rozhodnutí NS ČR ve věci kpt. BIS Vladimíra Hučína o dovolání JUDr. Renaty Vesecké

V bodě 2 - neuposlechnutí rozkazu však Nejvyšší soud nařídil nové projednání... (Vladimír Hučín, 13. dubna 2007)

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extremismu Konzervativní strany. Navazuje na tento dopis. (Martin Rejman, 14. února 2007)

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extremismu Konzervativní strany. Navazuje na tento dopis. (Martin Rejman, 10. listopadu 2006)

Dopis panu předsedovi Vlády ČR

ve věci Vladimíra Hučína a údajného extrémismu Konzervativní strany. (Martin Rejman, 19. září 2006)

Korespondence

ve věci dovolání nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké. (Paul Zvěřina, 13. září 2006)

Tisková zpráva - Trestní oznámení

na Komunistický svaz mládeže za dehonestaci památky JUDr. Milady Horákové. (Zbyněk Horváth, 11. září 2006)

Prohlášení

kandidátky Konzervativní strany do Senátu v obvodu č. 14, České Budějovice... hlavní téma: justice. (Elvíra Tomášková, 8. září 2006)

Žádost o odtajnění usnesení vlády

ve věci údajné „nekázně“ kpt. Vladimíra Hučína a trestního spisu 1T 312/2001u OS Přerov. Dopis novému předsedovi Vlády ČR M. Topolánkovi. (Martin Vadas, 8. září 2006)

Baťova kauza na obzoru. Baťovský systém v zapomnění

Co není zcela běžně známo... (Vlastimil Podracký, 1. září 2006)

Tisková zpráva

Konzervativní strany reagující na dovolání nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké v neprospěch Vladimíra Hučína. (Konzervativní strana, 25. srpna 2006)

Dovolání

Státní zvůle. (Jan Kubalčík, 24. srpna 2006)

Dovolání

Plný text a kopie dovolání JUDr.Renáty Vesecké v neprospěch Vladimíra Hučína. (Nejvyšší státní zastupitelství, 18. srpna 2006)

Nález Ústavního soudu

ve věci Vladimíra Hučína s průvodním dopisem Martina Vadase (ÚS ČR, Martin Vadas, 22. března 2006, 12. srpna 2006)

Tisková zpráva

k případu kpt. Hučína (Konzervativní strana, 16. září 2005)

Otevřený dopis - výzva

spolku Šalamoun ústavním činitelům v trestní věci spisovatele Jana Beneše. (spolek Šalamoun, 8. srpna 2005)

Hlavně si neplést právo se spravedlností

Právní kontinuita s bolševickým režimem a její důsledky. (Veronika Valdová, Jan Beneš, 19. července 2005)

Tisková zpráva

Konzervativní strany k procesu s Vladimírem Hučínem. Pan ministr Němec byl osloven takto:
"Vážený pane ministře, dovoluji si Vám poslat tiskovou zprávu Konzervativní strany, která se zabývá jednotlivými soudy pana Vladimíra Hučína. Děkuji Vám, že i Vy se touto záležitostí zabýváte a jsme přesvědčeni, že jste stejně znepokojen jako my, že člověk, který odhaloval prorůstání bývalých estébáků do státní správy, policie a justice, je skandalizován a existenčně ničen stejnými lidmi respektive jejich náledovníky, jako byl již za totality. Znovu Vás, vážený pane ministře, žádáme, abyste se zasadil o to, aby soudy s panem Vladimírem Hučínem byly přístupné veřejnosti, neboť předmětem soudního projednávání nejsou žádné tajné skutečnosti, které by již dávno nebyly zveřejněny.
S úctou Martin Rejman kancléř Konzervativní strany"
(Konzervativní strana, 24. ledna 2005)

Hovoří Vladimír Hučín

u Vrchního soudu, Olomouc (20. ledna 2005)

Dopis ministru spravedlnosti Pavlu Němcovi

k věci Vladimíra Hučína. Navazuje na předchozí dopis. (Martin Rejman, 24. září 2004)

Kauza Vladimír Hučín

"Šéf úřadu vlády, dřívější velitel pohotovostního pluku Pavel Přibyl, proti němuž se zvedla obrovská vlna nevole veřejnosti, je jen špičkou ledovce. Ve státní správě na důležitých místech sedí stovky a tisíce takových Přibylů." (Veronika Valdová, 10. září 2004)

Otevřené dopisy ...

... panu předsedovi Vlády ČR a panu ministru spravedlnosti Vlády ČR k procesu s Vladimírem Hučínem (Jan Beneš, Milan Paumer, Martin Rejman, Jan Šinágl, Martin Vadas, Monika Elšíková, 10. srpna 2004)

Soud s Vladimírem Hučínem 27. a 28.7.2004

Kauza Vladimíra Hučína - justiční absurdistán na pokračování. (Veronika Valdová, Martin Vadas, 28. července 2004)

27. červen 1950, 5:30 hodin

Vzpomínka na justiční vraždu dr. Milady Horákové - bolševickou zvůli je třeba stále připomínat. (Ivo Patta, 28. července 2004)

Tisková zpráva

Další - třetí - upozornění pro média na proces s Vladimírem Hučínem. (Konzervativní strana, 20. července 2004)

Poznámky k novele trestního zákona

Euthanasie, biomedicína, prostituce, pornografie, sexuální orientace... (David Floryk, 1. července 2004)

Konsolidace právního systému a řešení kriminality a korupce

Podrobný programový text Konzervativní strany (Sněm Konzervativní strany, Generální rada Konzervativní strany, 27. března 2004)

Tisková zpráva

Konzervativní strana se připojila k petici Evropskému parlamentu o diskriminaci na základě občanství. (Konzervativní strana, 24. června 2003)

Dopis Senátu ČR

ve věci kpt. Hučína, podepsaný na veřejné besedě „Protikomunistický odboj od roku 1945“, spolupořádané Konzervativní stranou v Brně 23. dubna 2003. (23. dubna 2003)

Přerovská justice v kolapsu

"Opět Vladimír Hučín... (Josef Bílek, 25. února 2003)

Dvě drobné poznámky k volebnímu systému - kompilát

Dvoukolový systém a volební právo dětí (Jan Kubalčík, 25. dubna 2002)

Byl jsem slepý...

Pětiprocentní volební bariéra a dvoukolový systém (Jan Kubalčík, 11. dubna 2002)

Globální soud nad každým z nás

Kritika ustavení Mezinárodního trestního soudu. Zveřejněno se souhlasem autora. (Michal Semín, 1. dubna 2002)

Kritické poznámky k textu "Volební zákon - shrnutí"

Diskuse (Stanislav Balík, Jan Kubalčík, 12. prosince 2001)

Volební zákon - shrnutí

Pokus o celkový pohled... (Jan Kubalčík, 12. září 2001)

Pro koho je volební zákon?

Jak učinit voličům rozhodování ještě složitějším. (Jan Kubalčík, 5. září 2001)

Poslanecká imunita, aneb jak se dělá politika v Čechách

Jedna zapomenutá, ale velmi poučná kauza RNDr. Čestmíra Hofhanzla (Čestmír Hofhanzl, 23. října 2000)

Ještě k novému volebnímu systému

Systém dvou stran musí být výsledkem dlouhodobých procesů, nikoli vnucených technických pravidel. (Jan Kubalčík, 31. května 2000)

Ke změně volebního systému

Novátorství v smluvně-opozičních barvách na pochodu. (Jan Kubalčík, 19. dubna 1999)

Ústava - nehodící se škrtněte

Se vstupem do NATO jsou zásahy do Ústavy ČR neodvratné. Zákonodárci otevírají Pandořinu skříňku. Je třeba nalézt protiváhu návrhů vedoucím k umenšení svobody. (Jan Kubalčík, 22. března 1999)

Zákon o referendu je jen účelová perverze

Většinový názor nemusí být názorem správným. O podstatných věcech nelze hlasováním rozhodnout. (Jaromír Žegklitz)

K odsouzení čtyř aktivistů za nenásilný protest

Společné stanovisko Konzervativní strany a SKS

Akce "LET"

Úryvky z připravované knihy politického vězně 50. let. (Jaroslav Klenovský)

Zaměstnavatelé a zaměstnanci

Úvaha o současném stavu vztahů v zaměstnání resp. v zaměstnávání (Jiří Schlanger)

Exekuce - možný úder na dlužníky

Kde nic není, není z čeho brát (Jaromír Morávek)

Zatýkání přes hranice

Co vlastně je či může být v EU trestným činem? Se souhlasem autora převzato z Mf DNES.

Otevřený dopis...

... Občanského institutuministru zahraničí ČR (Roman Joch)

Hovoří Vladimír Hučín

Přepis řeči z besedy "Protikomunistický odboj od roku 1945" v Brně 23. 4. 2003

K případné novele volebního zákona

Časový posun je nepodstatný...

Analýza zákona č. 449 ze dne 27.11.2001 o myslivosti

"Rozebíraná právní norma např. zde. (Jaromír Morávek)

Právní argumentace proti současné potratové právní úpravě

"...ani nejotrlejší vrahy nelze odsoudit k trestu smrti, přesto se provádí popravy zcela nevinných lidí"

Jakou odluku?

Deset let po "sametové revoluci" zůstává jednou z nedořešených otázek tzv. odluka církví od státu... (David Floryk)