Názory z oblasti školství

Školství v modernistické společnosti

Jak dlouho mohla škola odolávat všeobecnému úpadku? Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Vlastimil Podracký, 16. února 2009)

Bít či nebít?

Zaveďme fyzické tresty. (Jan Kubalčík, 31. března 2008)

Domácí škola není domácí násilí

"Tak, jako nezavřeme školy jenom proto, že v nich panuje šikana, mizí autorita učitelů a vzrůstá drzost dětí, tak ani nelamme ve světle „kauzy Ondřej“ hůl nad domácí školou, která vykazuje velmi dobré výsledky vzdělávací i výchovné." (Michal Semín, 22. května 2007)

Jasno, už ne polojasno

Co (ne)vědí a koho (ne)znají žáci a studenti. (Eva Clarová, 9. srpna 2004)

Ministerstvo školství vyhání křesťanství ze škol

"vyučování v duchu křesťanství ve všech předmětech ... bylo by v rozporu se školským zákonem" (David Floryk, 14. června 2004)

Suplika

Kdyby bylo alespoň tak zle, jak bylo v "žaláři národů"! (Jan Kubalčík, 27. listopadu 2003)

Kříže

Je křesťanský kříž ve třídě popřením nebo naplněním náboženské svobody? (Jan Kubalčík, 8. července 2002)

Jak je to se školní klasifikací

Poučení ze žaláře národů (Jan Kubalčík, 5. prosince 2000)

Dopad vzniku krajů na školství

Budou církevní instituce neprávem zvýhodňovány? (Jan Kubalčík, 13. března 2000)

Absolventi škol, nezaměstnanost a rovnostářství

Další krok k socialistické nivelizaci na obzoru! (Jan Kubalčík, 7. září 1999)

Povinná maturita z matematiky? Ano, ano.

Zaujatý příspěvek do diskuse o povinné maturitě z matematiky. (Jan Kubalčík, 29. března 1999)

K návrhu věcného záměru nového "školského zákona"

Stanovisko Společnosti přátel křesťanské školy v Ostravě (David Floryk)

Domácí škola

Pozvánka na seminář