Názory z oblasti zemědělství

Postkomunistická „reforma“ lesního hospodářství – zločin století

"To je způsob exploatace lesa v Turecku a Střední Asii." (Odpověď ředitele prvorepublikových Státních lesů a statků ing. Jana Opletala ministru zemědělství Hodžovi na předložený návrh – dát lesy na Podkarpatské Rusi do nájmu na vytěžení akciové společnosti založené pražským velkořezníkem.) Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 11. února 2009)

České zemědělství – obraz poznamenání země komunismem

Na zemědělské půdě se nepodniká, násobně to platí pro les. Odpovědný zemědělec, lesník hospodaří. Přírodní procesy a podstata půdy určují dlouhodobou udržitelnost produkce zemědělské půdy. Hranice, které dává příroda, překračuje jen neodpovědný hlupák. Komunistický způsob výroby potravin i postkomunistické podnikání na půdě jsou jen jiné formální názvy drancování přírodní podstaty půdy. Tento text nemusí odpovídat názorům Konzervativní strany. (Čestmír Hofhanzl, 2. února 2009)

Dopis

ministru zemědělství Petru Gandalovičovi. Navazuje na tento otevřený dopis Č. Hofhanzla. (Radoslav Štědroň, 22. října 2008)

Reakce

na otevřený dopis ministru zemědělství Petru Gandalovičovi k situaci kolem lesů a odpověď Č. Hofhanzla (Petr Gandalovič, Čestmír Hofhanzl, 9. října 2008)

Otevřený dopis

ministru zemědělství Petru Gandalovičovi k situaci kolem lesů. (Čestmír Hofhanzl, 16. září 2008)

Tvůrčí role "svobodné" publicistiky v postkomunistické "demokracii"

Formální demokracie, politická pluralita i "svobodná" média ve společnosti, kde se nenastavily jasné normy, že zneužití a zločinné jednání se nekompromisně trestá – má horší důsledky než otevřená diktatura a otevřené zločinné jednání. Je přirozené a "normální", že ve zločineckém státě slouží média zločincům. (Čestmír Hofhanzl, 25. srpna 2008)

Zloděj křičí "Chyťte zloděje!"

Od starého reakčního "modli se a pracuj" šla naše cesta přes prvorepublikové "pravda vítězí" ke „spojení proletářů všech zemí“. Dnes je zásadou českých 'státníků' "vrána vráně oči nevyklove". (Čestmír Hofhanzl, 9. července 2008)

Komunismus není mrtev

"Člověk se svou schopností myslet vymknul z řádu přírody. Nejlepší duchové v počátcích civilizačního vývoje dospěli zjevenou zkušeností k tomu, že v zájmu přežití své skupiny i druhu musí mít myšlení pevná pravidla a řád. Tak a i proto vzniklo náboženství a filosofie." (Čestmír Hofhanzl, 20. června 2008)

Virtuální tance církevních restitucí

Jak se v tradici evropských pohádek a pověstí síly zla děsily symbolu kříže, tak se dnes dědicové mocenského komunismu obávají materiální nezávislosti církve na jejich státu. (Čestmír Hofhanzl, 23. května 2008)

Étos a řád komunistické reformy a privatizace

Ad Tomáš Ježek: „Kam se poděl reformní étos“ – Lidové noviny, 7. června 2007 (Čestmír Hofhanzl, 2. července 2007)

Posametová demokracie – dokonalý komunismus nebo virtuální perpetum mobile?

Nejsme jako oni, lidská práva, kontinuita právního systému... (Čestmír Hofhanzl, 31. května 2007)

Postkomunistická „reforma“ lesního hospodářství a syndrom „Krále Lávry“

To, co bylo po roce 1990 nazváno reformou lesnictví, byla hanebnost profesní, morální, ekonomická a především politická. (Čestmír Hofhanzl, 8. května 2007)

Tržní podnikání a nezávislá, svobodná publicistika v českém postkomunistickém lese

„Čtyřicet tisíc lesníků proti své vůli ničilo a rabovalo les, protože je k tomu komunisti nutili. Dnes, ve svobodném státě, budou lesníci s láskou a péčí les pěstovat a chránit.“ (Jan Mičánek, únor 1991) (Čestmír Hofhanzl, 8. ledna 2007)

Bída našeho času

“Žádné listiny práv, kontrolní komise, výběrová řízení nic nezajistí a neopraví, není-li individuální morálky.“ (Čestmír Hofhanzl, 23. srpna 2006)

Transformace zemědělství – reforma majetkových vztahů

Podrobný programový text Konzervativní strany (Sněm Konzervativní strany, 1. dubna 2006)

Transformace zemědělství – reforma majetkových vztahů

Materiál přijatý Generální radou Konzervativní strany - podléhá dodatečné ratifikaci Sněmem. (Konzervativní strana, 26. října 2005)

Jak "hospodařily" České lesy?

Postkomunistická, či postmoderní realita České demokratury. (Čestmír Hofhanzl, 4. června 2004)

Konkurenci se ubráníme

Glosa k současnému vývoji "tvorby cen" v zemědělství. (Jaromír Morávek, 13. května 2004)

Chudý venkov, chudý stát

"Již i čínští komunisté přišli na to, že venkovský člověk se dokáže na venkově a na vlastní půdě uživit a tvořit pak zodpovědně krajinu..." (Jaromír Morávek, 10. března 2004)

Zemědělství je jen jedna z forem péče o půdu.

Co hodlá prosadit ministr zemědělství Palas. (Jaromír Morávek, 15. prosince 2003)

Lesní pych

Podrobný popis vykradení lesů s aktuálním dovětkem. (RNDr. Čestmír Hofhanzl, 17. listopadu 2003)

Odpověď Vladimíru Justovi

Dr. Hofhanzl reaguje na dopis V. Justa. Původní text: Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku. (Čestmír Hofhanzl, 29. června 2003)

Dopis V. Justa dr. Hofhanzlovi.

V. Just reaguje na článek dr. Hofhanzla Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku. (Vladimír Just, 10. června 2003)

Dopis ministrovi životního prostředí

...ve věci rozhodování o povolení komerčního pěstování geneticky modifikované kukuřice firmy Monsanto. Příslušný zákon např. zde. (Konzervativní strana, 28. května 2003)

Populační strategie kůrovce a kalamita devadesátých let v Šumavském parku.

Národní park překážka na cestě k dalšímu rozkrádání... (Čestmír Hofhanzl, 28. května 2003)

Kdo ohrožuje české lesy

Princip vývoje v posledních 10 letech na příkladu lesního majetku (Čestmír Hofhanzl, 24. prosince 2000)

Jak dál s majetkovými podíly?

Pokračující bezpráví... (Jaromír Morávek)

Vinice do EU nedozrají

Proč nedochází k registracím (Jaromír Morávek)

Vinice ve vzduchu (odděl a prodej)

Další variace na známé téma... (Jaromír Morávek)

Družstva dluží - soudy se zdrží

Motivy a případné dopady snah o novely transformačního zákona. (Jaromír Morávek)

Zákony o půdě a transformaci flagrantně zneužity

Stokrát opakovaná pravda zůstává pravdou... (Jaromír Morávek)

Vlastníci půdy zasedali na Znojemsku

Na Znojemsku se 24.11.2001 konal již IV. sjezd Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR. (Jaromír Morávek)

Prodej půdy a vlastnictví oprávněných

Trh s půdou - nic se nemění... (Jaromír Morávek)

O družstvech jinak a velmi slušně

Zemědělská úvaha z pozice práva, voleb a EU (Jaromír Morávek)

Majetek se nemůže vypařit - rezignace není na místě

Ad HN z 2. 1. 2002, text "Družstevní podíly se vypařily" (Jaromír Morávek)

Rozhovor s místopředsedy Svazu vlastníků půdy

a soukromých rolníků ing. Jandou a ing. Morávkem (Jaromír Morávek)

I v zemědělství platí: zákony vykládá pouze nezávislý soud!

Reakce na text L. Alterové "Pozor na promlčení" uveřejněný v Zemědělci č. 5/2002 z 28.1.2002 na str. 2. (Jaromír Morávek)

Novela zákona o myslivosti - diskuse

Primární je úcta k soukromému vlastictví (Jaromír Morávek)

Novely stejně nic neřeší

řešením je rozpustit družstva a společnosti (Jaromír Morávek)

Transformace družstev přes vlastní likvidaci

Zemědělství bez vlastnických základů a odpovědnosti skončí v bankrotech (Jaromír Morávek)

Návrh novely transformačního zákona č. 42/92 Sb.

Jedna z částečných možností, jak stávající situaci alespoň poněkud zlepšit. (Jaromír Morávek)

Kdo rozhýbe trh s půdou?

Na obzoru další gigantický tunel... (Jaromír Morávek)

Nastal prý čas účtování

Jak to dělají kolektivisté... (Jaromír Morávek)

Transformaci lze ukončit elegantněji po právu

Nelze připustit, aby majetek oprávněných osob zaplatili všichni daňoví poplatníci. (Jaromír Morávek)

Černobyl, rakovina, BSE a Priony - poplašná zpráva?

Jak je to se "šílenými krávami". (Jaromír Morávek)

Malý honební zákon

Návrhy, teze... (Jaromír Morávek)

O platnosti transformačního zákona

V tomto státě se dluhy neplatí - s posvěcením parlamentu... (Jaromír Morávek)

Jaké vlastně chceme naše zemědělství?

Pokračování - zde první část (Jaromír Morávek)

Otázky kladené Hnutím Duha

...a odpovědi ing. Jaromíra Morávka (Jaromír Morávek)

Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne

Na vstup ČR do EU doplatí postsocialistická družstva. A to je dobře. (Jaromír Morávek)

Pozemky bez hranic, jsou jako bydlení bez adresy

Zvůle bez hranic. (Jaromír Morávek)

Palas - povodně jsou překážkou restitucím

Okrádání zemědělských restituentů je skutečně dobře organizováno - zvláště viz příloha za textem. (Jaromír Morávek)

Zemědělská kapitola největší překážkou vstupu do EU

Přijme Brusel podmínky českého agrárního socialismu? (Jaromír Morávek)

Ke článku Ing. Morávka "Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne"

Reakce ing. V. Podrackého, člena Ústřední rady KAN. (Vlastimil Podracký)

Odpověď ing. Podrackému

Diskuse nad textem "Vlastníci půdy a rolníci: Venkov unii neodmítne"pokračuje... (Jaromír Morávek)

Hašteření o cizí peníze

Komu zemědělské dotace z EU? (Jaromír Morávek)

Prohlášení Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR

k připravované novele zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozměněném a schváleném výborem PS pro regionální rozvoj, státní správu a životní prostředí. (Jaromír Morávek)

Vražedné geny - business nového tisíciletí

Otevíráme nové téma (byť starším textem...) - geneticky modifikované (GM) potraviny. V nejbližších dnech bude totiž ministr životního prostředí Libor Ambrozek rozhodovat o povolení komerčního pěstování GM kukuřice firmy Monsanto...

Bude zpochybněno samo vlastnictví?

O dotace z EU jde až v první řadě... (Jaromír Morávek)

O vodě vyháněné a o krátkozrakosti

Zemědělská krajina udržovaná odpovědnými vlastníky dokáže následky povodnípodstatně snížit. (Jaromír Morávek)

Reakce

Ad Agrární obzory č. 11/2002 ze dne 12.června 2002, text "Agrární komora Břeclav jednala s poslanci - zemědělci vstoupí do EU za jasných podmínek". (Jaromír Morávek)

Nejsme v právním státě

Fakt, který je vidět všude - i v zemědělství... (Jaromír Morávek)

Zemědělství nejsou jen nájemci

Pošlapávaná úcta k soukromému vlastnictví - stále stejná píseň... (Jaromír Morávek)

Prezident na Hradě s vlastníky půdy a agrárníky

Krátká zpráva z jednání s panem prezidentem ČR V. Havlem o zemědělství... (Jaromír Morávek)

Půda a odpovědný hospodář II.

Pokračování - z pohledu současnosti (Jaromír Morávek)

Odpovědnost za vlastnictví je motivující

Komu dotace EU? (Jaromír Morávek)

Tři pilíře zemědělství najednou dělá jen sedlák

Produkce (obživa), údržba krajiny, zachování venkova... (Jaromír Morávek)

Socialisté a zemědělství za poslední vlády

Analýza čtyřletého působení socialistické vlády v zemědělství. (Jaromír Morávek)

Podílnictví v listinné podobě

Analýza - "cenné papíry" v zemědělství... (Jaromír Morávek)

Jaké vlastně chceme naše zemědělství?

Polemika s článkem poslance L. Skopala v časopise Znojemskoz 26. 3. 2002 na str. 3. (Jaromír Morávek)

O finančních těžkostech

Není družstvo jako družstvo... (Jaromír Morávek)

Půda a odpovědný hospodář I.

Podrobná analýza... (Jaromír Morávek)