Tři špatné zprávy z domova


Ano, tří špatné zprávy přinesla média v posledních dnech. Všechny se týkají práva a spravedlnosti.
Podle nedávno zveřejněných statistik kriminalita v naší zemi stoupla za prvních devět měsíců letošního roku o 9 procent oproti roku loňskému.
Městský soud v Praze zrušil magistrátní zákaz pochodu neonacistů pražským Židovským městem o výročí Křišťálové noci dne 10. listopadu.
Plukovník Kubice a tři jeho náměstci z odboru pro boj s organizovaným zločinem odcházejí od policie.
Dobrou zprávou je, že prezident Václav Klaus se jednoznačně vyslovil za zákaz zmíněného pochodu. V den, kdy píši tento sloupek, zaznívají signály, že magistrát i přes soudní zákaz pochod nepovolí. V den, kdy sloupek čtete, patrně již víte víc.
První zpráva - o růstu kriminality - by za určitých okolností nemusela být tak zlá, jak se na první pohled zdá. Patrně znáte nějaký případ ze svého okolí, kdy byl někdo okraden a újmu policii ani nehlásil, protože to považoval za ztrátu času. Jelikož statistiky zachycují pouze nahlášené trestné činy, mohla by kriminalita statisticky stoupnout v případě, že by obyvatelé začali mít větší důvěru v policii a hlásili i to, s čím se dříve neobtěžovali.
Obávám se ale, že toto vysvětlení zatím asi správné není. Platí, že se krade víc.
Co se týče pochodu neonacistů, můžeme zareagovat bezprostředně. Řada organizací - Židovská liberální unie, Liga proti antisemitismu, Federace židovských obcí, Společnost křesťanů a židů a celá řada dalších organizací chystá protidemonstraci. Můžeme se k ní připojit, abychom dali najevo svůj nesouhlas s antisemitismem.
Co se týče odchodu schopných a neúplatných policistů, tam je náprava horší. Jediné oddělení, které mělo nějaké významnější výsledky v boji proti mafiím, je rozprášeno. Ostatně nová vláda stejně chystala jeho „reorganizaci“. Ukazuje se, že plk. Kubice opravdu měřil padni komu padni a ODS ho má zřejmě ještě méně ráda než ČSSD.
Nastal čas pro idealisty. Je mnoho dobrých důvodů, aby se křesťané hlásili k policii a aby usilovali stát se soudci. Můžeme své zemi něco dát: Statečnost a neúplatnost. Všude tam, kde stojíme.


5. listopadu 2007

Dan Drápal