Vás zve na shromáždení všech lidí, kteří mají historickou paměť:


Radar?

Jen malá splátka za svobodu!na podporu zřízení radarové stanice armády USA na území ČR.


Kde:
Brno, náměstí Svobody
Kdy:
čtvrtek, 26. dubna 2007, od 16:30


Naše pozvání promluvit laskavě přijali:

Zdena Mašínová,
sestra Ctirada a Josefa Mašínových; Milan Paumer, člen odbojové skupiny bratří Mašínů a člen Konzervativní strany; Stanislav Balík, politolog, Centrum pro studium demokracie a kultury; Jan Beneš, spisovatel; Dan Drápal, překladatel; Čestmír Hofhanzl, bývalý poslanec PS PČR a člen Smírčího soudu Konzervativní strany; Zdeněk Hrbek, bývalý armádní důstojník (podplukovník, nikdy členem KSČ); Vladimír Hučín, bývalý kpt. BIS; Roman Joch, ředitel Občanského institutu; Karel Ledvinka, bývalý místopředseda PS PČR


Jako čestný host je pozván Jeho Excelence pan Richard W. Graber, velvyslanec Spojených států amerických v ČR.Ukažte, že občané ČR nechtějí jen výhody a hlásí se hrdě ke své části odpovědnosti. Podpořte svého spojence a povzbuďte ministry, poslance a senátory, aby samostatně a odpovědně rozhodli ve prospěch posílení bezpečnosti naší vlasti i celého Západu.