Hon na Jiřího Čunka pokračuje


Je mi líto, že i časopis Respekt - těžko u nás najdeme lepší v kategorii (alespoň trochu) investigativní žurnalistiky - dokáže být velmi nevěcně zaujatý vůči předsedovi KDU-ČSL Jiřímu Čunkovi. Ve svém posledním čísle (15/2008) mu věnoval hned dva články, které obsahují řadu polopravd i vyložených nepravd. Nechci rovnou napsat: lží, protože redaktory nepodezírám z toho, že by chtěli vědomě lhát. Pouze se domnívají, že už znají pravdu, a proto faktické stránce článku nevěnují patřičnou pozornost. (Alespoň stále doufám, že v tom není zlý záměr.) Jelikož mi záleží na tom, aby se nikomu zbytečně neubližovalo, dovolím si na překroucená fakta upozornit.
Vlastně stačí vzít třeba jedinou větu: „Peníze (na úplatek pro Jiřího Čunka) měly jít od firmy, která je chvíli předtím vybrala z konta, a s níž podepsal Čunek coby vsetínský starosta pro město nevýhodnou smlouvu o prodeji obytných domů.“
První nesrovnalost je v tom, že úplatek měl Jiří Čunek převzít před půl jedenáctou. Poté radnici opustil a opustil i město Vsetín. Firma HB Real ovšem inkriminovaný půlmilion vybrala z banky až v 14:32, což nebylo a není těžké prokázat. (Mimochodem, toto byl jeden z důvodů - nikoli ovšem jediný - pro který Arim Salichov tvrdí, že čin, z nějž byl senátor Čunek viněn, se nikdy nestal.) Jsem si jist, že redaktoři investigativního časopisu takového kalibru, jako je Respekt, by jistě tuto skutečnost mohli odhalit sami.
Citovaná věta obsahuje další polopravdu. Mluví se o „pro město nevýhodné smlouvě o prodeji obytných domů“. Kdo rozhodne o tom, co je „pro město nevýhodné“? Pokud myslíme město jako firmu, pak tato formulace může být pravdivá. Pokud pod „městem“ myslíme obyvatele, jimž chtělo zastupitelstvo v podstatě napříč politickým spektrem umožnit levnou koupi bytů, které obývali, pak to vypadá zcela jinak. Jaké byly záměry vsetínského zastupitelstva, to si mohl Respekt ověřit velmi snadno. Stačilo by se zeptat některých zastupitelů, nejlépe z jiné strany než z KDU-ČSL, aby měli redaktoři Respektu jistotu, že mluví s lidmi, kteří nemají zvláštní důvody hájit Jiřího Čunka. Původní plán byl prodat byty firmě HB Real za jednu korunu. Až později bylo rozhodnuto o navýšení ceny. Redaktoři Respektu se mohli zeptat vsetínských zastupitelů, zda Jiří Čunek pro jednu či pro druhou variantu nějak loboval. Zjistili by, že prodej bytů sice jako statutární zástupce města podepsal, ovšem v celé jednání se nijak výrazně neangažoval. Proč to nikoho nezajímá?
Pak je tady složitá věc celkových financí početné rodiny Jiřího Čunka. Docela chápu, že mnoha lidem připadá neuvěřitelné, že by mu příbuzní dali, půjčili či svěřili do správy velké sumy peněz, a to bez jakýchkoli podepsaných dokladů. To jistě může být velký problém. Jako pastor jsem se ale sedmadvacet let v křesťanském prostředí pohyboval a mohu dosvědčit, že takové poměry sice zdaleka ne ve všech, ale přece jenom v nezanedbatelném počtu rodin panují. Chápu ale, že takováto důvěra je mnoha lidem stojícím vně nepochopitelná. V křesťanském prostředí se učíme důvěře. Důvěra plyne z dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Já bych jakémukoli redaktorovi kterýchkoli novin věřil, že by milion svým příbuzným bez dokladu nesvěřil. Asi je příliš po někom chtít pochopit, že tomu může být i jinak.
Sám nevím, jak to s probíhajícím auditem dopadne. Co je však již jisté, že vsetínská radnice prošla tak hlubokými kontrolami jako snad žádná jiná v republice. Podobnými kontrolami prošla i místní charita, protože i v té se vsetínský starosta angažoval. Kolik policistů už na něm pracovalo, lze už asi těžko spočítat. Chápu, že někoho štve, že se na Jiřího Čunka pořád nenašlo něco pořádného, zač by mohl jít sedět. Tak mu alespoň napaříme dvacetitisícovou pokutu za to, že oficiálně (v daňovém přiznání) opomněl přiznat něco, o čem už dříve veřejně mluvil, že to má.
Až celá akce skončí, budu mít jednu jistotu. Žádný politik nebyl v naší zemi takto vysvlečen donaha. Nejen po listopadu, ale v celé historii českého národa. Ano, aféra Čunek jistě vstoupí do dějin. Doufám ale, že jinak, než psal pan Tabery. Možná naši potomci jednou zjistí, že se v prvním desetiletí třetího tisíciletí v Čechách konala štvanice na člověka, který se jako starosta města vzorně a příkladně staral o blaho svých občanů. Značná část novinářské obce se soustředila na jednoho člověka, který si nežil nijak nad poměry, který vzorně vedl svou rodinu v době, kdy jiní přední politici recyklovali své manželky, a unikaly jim finanční machinace v řádech stonásobně vyšších, než v jakých se kdy rodinné finance Jiřího Čunka pohybovaly a pohybovat budou.

11. dubna 2008

Dan Drápal