Diskriminujeme gádži!

Jak jsem se právě dozvěděl, na začátku tohoto školního roku byli třídní učitelé (patrně nejenom) jedné střední školy vyzváni ředitelem, aby nahlásili počet romských (řekneme politicky korektně), čili cikánských (řekneme tak, jak jsou Romové sami zvyklí se nazývat) dětí ve třídách. V případě, že tito žáci budou řádně chodit do školy, obdrží jejich rodiče koncem školního roku finanční příspěvek cca 4000 Kč.

Až dosud jsem propadal domněnce, zřejmě mylné, že neposílat děti do školy je trestný čin. Jmenuje se to "ohrožení mravní výchovy mládeže", má to příslušný paragraf, tuším č. 217, a spáchá ho každý, kdo "umožní dítěti vést nemravný a zahálčivý život, nebo ho jiným způsobem vydá nebezpečí zpustnutí".

Kdysi vedli na policii statistiku trestných činů, spáchaných cikány. Jako rasistické opatření ji slavně zrušili. Teď tedy bude veden nerasistický seznam Romů, kteří jeden konkrétní trestný čin nepáchají, aby mohli být z našich daní za tuto nečekanou laskavost honorováni. Něčemu podobnému kdysi v Americe říkali pozitivní diskriminace (affirmative action) a znamenalo to zvýhodnění černochů (pardon: Afroameričanů), homosexuálů (pardon: osob s alternativním rodinným zaměřením) či jinak minoritních jedinců v přístupu ke vzdělání a pracovnímu uplatnění. Po letech nepříliš povzbudivých zkušeností od toho sami Američané upustili, neboť pochopili, že být černoch či gay ještě neznamená být kvalifikovanější pro cokoli vyjma soulové hudby a alternativní soulože.

Nedávno se kdesi objevil článek o překvapivě velkém množství vietnamských dětí přijatých při posledních přijímačkách na střední školy. Jistý ředitel se v onom článku ohrazoval proti podezření z protežování a vysvětloval, že naši (tedy zde trvale bydlící a daně platící) Vietnamci prostě chtějí, aby jejich děti měly šanci být úspěšnější než rodiče, a proto je k zájmu o studium vedou. Možná víc a lépe, než mnozí rodiče čeští. Co s tím?

Mnozí z nás mají děti, které posílají zadarmo (tj. bez přídavné finanční motivace) už léta do školy. Stejně jako ti Vietnamci a z týchž důvodů. Nejsme ale vlastně my tací nyní rasově diskriminováni? Zjevně pouze proto, že nejsme cikáni ani Romové, nám za prachobyčejné plnění našich zákonných povinností stát nezaplatí. A tu se ptám: na kterém náměstí se nás zastane odborník na vepříny, Matiční ulice a jiné podobné události, Petr Uhl?

Petr Žantovský, 4.září 2002