Jiří Čunek
předseda KDU-ČSL

V Brně, dne 22.listopadu 2008Vážený pane předsedo,

dovolujeme si vyjádřit hluboký nesouhlas s politickými tezemi v oblasti zdravotnictví, které prezentuje současné vedení KDU-ČSL a někteří její poslanci v médiích.

Netvrdíme,že celková koncepce zdravotní politiky současného ministra zdravotnictví Julínka je úplně optimální, máme k ní také své výhrady, nicméně „argumenty“, kterými oponují představitelé KDU-ČSL, považujeme za účelové a populistické.

Podle našeho názoru je zde snaha o skutečné řešení základních problémů ve zdravotnictví nahrazena snahou o udržení se na parlamentní politické scéně - bohužel vystoupení poslance Parlamentu ČR za KDU-ČSL pana Ludvíka Hovorky v ranním programu ČT 1 ze dne 21.listopadu 2008 nelze kvalifikovat jinak.

Veřejné proklamace tohoto typu s výraznou demagogickou indoktrinací prohlubují již v tak názorově rozdělené společnosti precedens vzájemné nevraživosti, prohlubování závisti a suverénního osvojování si nepřiměřených nároků nejen ve zdravotnictví, ale i v jiných oblastech společenského života a sociálních služeb.

Nemůžeme v žádném případě souhlasit s koncepcemi, které postrádají moudrost, rozvážnost a jsou zdrojem konfrontačních nálad.MUDr. Miroslav Beňo
místopředseda Konzervativní strany

Martin Rejman
kancléř Konzervativní strany