Mirek Topolánek
předseda vlády České republiky


V Praze, dne 23. listopadu 2008


Vážený pane premiére,


dovolte, abych Vás oslovil v záležitosti, v níž se na Vás před několika dny obrátil Senát Parlamentu ČR, který Vaší vládě předal podání ve věci přezkoumání ústavnosti a zákonnosti registrace politické strany - Komunistické strany Čech a Moravy, kterou by Vaše vláda měla postoupit Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) k rozhodnutí. Jelikož vládě již běží třicetidenní lhůta, aby žádost soudu předala, prosím Vás, pane premiére, abyste uložil všem ministrům své vlády neodkladně předat své připomínky včas, aby se lhůta předání NSS dodržela. Jsem přesvědčen, že mezi ministry Vaší vlády není nikdo, kdo by velmi odpovědně zpracovaný senátní návrh nepodpořil.

Ministerstvo vnitra v současné době navrhuje rozpustit Dělnickou stranu, kterou ministr Ivan Langer velmi správně označuje jako extremistickou. Tato strana jistě nemá víc než několik desítek nebo set členů, její působení je přesto nebezpečné, neboť zřejmě sympatizuje s neonacisty. Takových stran a hnutí je u nás více a věřím, že najdete způsob, jak jejich činnost zastavit.

KSČM je však mnohem nebezpečnější nejen proto, že má desítky tisíc členů a obrovský majetek, ale i proto, že jako strana parlamentní je brána částí obyvatel, na které může bez omezení působit, za přijatelnou. Bez ohledu na zákony této země. Spolupráce ČSSD s KSČM, která probíhá již dlouho a která se po krajských volbách ještě více prohloubila, je nejen odpudivá, ale i nebezpečná a naši společnost poškozuje. Je zřejmé, že většina členstva KSČM prosazuje návrat k totalitnímu režimu a že řada jejích členů přímo působí jako pátá kolona postsovětského Ruska u nás.

Nacisté a komunisté jsou stejně nebezpeční pro demokracii, a proto věřím, vážený pane premiére, že ve vládě přijmete taková opatření, aby podnět Senátu k rozpuštění KSČM byl předán Nejvyššímu správnímu soudu včas.
Děkuji Vám a jsem s úctou,


Martin Rejman,
kancléř Konzervativní strany