Hlavní kancelář SZ
k rukám členů Předsednictva SZ
Ostrovní 2063/7
Praha 1
110 00


Věc: Návrh na změnu volebního systému

V Praze, dne 8. prosince 2008

Vážení členové Předsednictva Strany zelených,

dovolte, abychom se na vás obrátili s návrhem změny volebního systému pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, potažmo do zastupitelstev krajů a větších měst. V září 2005 zaslala Konzervativní strana všem poslancům a senátorům otevřený dopis k této otázce, který přikládáme. Stejně tak přikládáme druhý materiál, kterým byl zmíněný otevřený dopis doplněn v lednu 2006.

Hlavním bodem našeho návrhu je snížení 5% bariéry potřebné pro vstup do příslušného zastupitelského sboru a to na nejnižší možnou hranici (v případě PS PČR až 0,5%). Uvědomujeme si přitom, že přílišná roztříštěnost složení zastupitelského sboru může být na překážku efektivitě jeho fungování. Proto zároveň, pro případ, že se rozhodnete 5% bariéru zachovat, nebo ji snížit jen málo, navrhujeme dvoukolový poměrný systém volby. Podstata tohoto systému spočívá v tom, že volič seřadí kandidující strany od své nejoblíbenější (té přidělí č. 1) po svoji nejméně oblíbenou (přitom není povinen přidělit pořadí všem kandidujícím stranám…). V prvním kole by byly, stejně jako dnes, započteny a vyhodnoceny jen nejvyšší preference každého voliče - za každého voliče, který dal příslušnou stranu na 1. místo, by strana obdržela 1 bod. Do druhého kola by postoupily jen ty strany, které by dosáhly příslušné procentuální hranice těchto bodů (při zachování 5% hranice se tedy potud v podstatě systém chová jako dnes…). V druhém kole by byly vzaty hlasovací lístky těch voličů, jejichž strana uvedená pod č. 1 neprošla prvním kolem. Hlas - bod od takového voliče by obdržela strana, která prošla prvním kolem a je mezi všemi stranami na jeho hlasovacím lístku uvedena nejvýše.

Důsledky zavedení navrženého systému jsou zejména dva. V první řadě hlas žádného voliče nepropadne (pokud se pro to on sám nerozhodne…), tzn. i hlasy pro „malé“ strany, které se do příslušného zastupitelského sboru nedostanou, budou uplatněny a to pro tu „velkou“ stranu, kterou volič považuje za nejbližší své „první volbě“. V druhé řadě tak bude moci volič volit stranu, kterou považuje za nejlepší, beze strachu, že jeho hlas propadne.

Jsme přesvědčeni, že navrhovaný systém je atraktivní i pro Stranu zelených a to zvláště s přihlédnutím k výsledkům nedávno uplynulých voleb do zastupitelstev krajů. Obava voličů z toho, že jejich hlas propadne, je silným motivem k tomu, aby nebyly voleny „malé“ strany, bez ohledu na to, jak programově blízké takovému voliči jsou. O úspěchu strany ve volbách pak spíše rozhodují předvolební průzkumy, než kvalita programu. Takový stav jistě není v zájmu SZ.

Dále jsme přesvědčeni, že existují i jiné velmi dobré návrhy na změny volebního systému. Jsou jimi zejména: volební právo dětí (rodiče volí za své nezletilé děti), odstranění znevýhodnění pro kandidující koalice, konání voleb do zastupitelstev krajů v různých termínech. Budeme rádi, pokud s naším hlavním návrhem zvážíte i tyto další. Nejsme autory těchto návrhů, ale mají naši podporu.

Vážení členové Předsednictva Strany zelených, vyzýváme vás tedy, abyste v rámci svých možností prosazovali přijetí výše uvedených změn volebního zákona.

Náš návrh jsme zaslali také Předsednictvům KDU-ČSL a ODS. Budeme rádi, pokud nám váš názor na předložený návrh sdělíte. K tomu dáváme k disposici e-mailovou adresu: koalice@konzervativnistrana.cz, nebo níže uvedené korespondenční spojení.


S pozdravem,

za Konzervativní stranu: Martin Rejman
kancléř

MUDr. Miroslav Beňo
místopředseda


za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska):

Václav Srb
předseda


za Právo a Spravedlnost:

Mgr. Petr Bahník
předseda

František Červenka
místopředseda


za Republikánskou stranu zemědělského a malorolnického lidu:

prof. Josef Polách
předseda

Vojtěch Fila
místopředseda

Přílohy: 1. Otevřený dopis Konzervativní strany ze dne 27. září 2005
2. Materiál Konzervativní strany „Změna volebního systému - ani hlas nazmar“ ze dne 4. ledna 2006

Korespondenční adresa: Martin Rejman, kancléř Konzervativní strany, Římská 26, Praha 2, 120 00