#13#10
V Praze dne 10. listopadu 2006
Vážený pane předsedo vlády,


dne 19. září 2006 jsem Vám poslal dopis, ve kterém jsem Vás žádal o Vaši osobní pozornost případu bývalého důstojníka BIS pana Vladimíra Hučína s žádostí, aby panu Hučínovi byla vrácena jeho hodnost, zbrojní průkaz a aby byl finančně odškodněn za příkoří, kterým musel v uplynulých letech čelit. Žádal jsem Vás také o potrestání těch, kteří se o neoprávněné stíhání Vladimíra Hučína „zasloužili“. Předmětem žádosti bylo také odtajnění dosud utajovaných částí Hučínova spisu a jeho zpřístupnění veřejnosti.

V neposlední řadě jsem Vás žádal o ujištění, že Konzervativní strana není označována jako extrémní.

Jelikož jsem dosud nedostal Vaši odpověď, posílám Vám dopis z 19. září 2006 opět a prosím Vás o odpověď k jeho jednotlivým bodům.

S úctouMartin RejmanVážený pan
Mirek Topolánek
předseda vlády ČR
Praha