Roman Onderka
primátor města Brna
Kancelář primátora města Brna
Dominikánské nám. 1
601 67 BrnoVěc: ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ MIMOŘÁDNÉ CENY ZA PROPAGACI KOMUNISMUVážený pane primátore,

dovoluji si Vám tímto oznámit, že Konzervativní strana Vám uděluje mimořádnou Cenu za propagaci komunismu. O její získání jste se zasloužil rozhodnutím navrátit na pomník rudoarmějců v Brně - Králově Poli zkřížený srp a kladivo a to i přes protest víc než tisícovky občanů.

Cenu, jejíž součástí je intarsie V. I. Lenina, Diplom za propagaci komunismu a tematické knižní publikace, Vám rádi předáme ve Vámi zvoleném termínu a na Vámi zvoleném místě. Prosím Vás, abyste mi co nejdříve na některý z níže uvedených kontaktů oznámil svou volbu data, času a místa.

Při příležitost předání této Ceny Vám budou předána i Zvláštní uznání za propagaci komunismu pro členy Rady města Brna, kteří dne 2. 3. 2009 rekonstrukci s instalací srpu a kladiva jednohlasně schválili:

MUDr. Daniel Rychnovský, Ladislav Macek, Ing. Oliver Pospíšil, JUDr. Jiří Oliva, MVDr. Vlastimil Žďárský, Mgr. Jaroslav Suchý, PhDr. Jiřina Belcredi, Mgr. Martin Ander, Ph.D. a Ing. Jana Drápalová.V Brně dne 24. dubna 2009
RNDr. Svatopluk Kalužík
předseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno

Kontakt:

Svatopluk Kalužík, mobil: 602 501 853, mail:
msbrno@konzervativnistrana.cz <mailto:msbrno@konzervativnistrana.cz>
www.konzervativnistrana.cz <http://www.konzervativnistrana.cz>