Gaza: Bludný kruh násilí


Nevím, do jaké míry jde o příběh legendární, ale jde o jeden z těch příběhů, které obsahují vnitřní pravdu. Kdysi mi jeden kolega vyprávěl o rozhovoru jistého církevního tajemníka s jedním katolickým knězem. Církevní tajemník onomu knězi říkal: „Víte, vy křesťané máte jedno slabé místo. Tím je to vaše zdůrazňování lásky. To vás činí velmi zranitelnými.“ Kněz na to opáčil: „Vy komunisté máte také jednu slabost: třídní nenávist. Ta se nakonec obrátila proti vám. Proto jste nakonec popravovali své vlastní lidi.“
Vzpomněl jsem si na tento příběh, když jsem slyšel poslední zprávy z Gazy. Dvě hnutí, Hamás a Fatah, která mají obě v programu boj proti Izraeli, se krvavě střetávají. Nenávist, k níž jsou děti vychovávány již od mateřské školy, si vybírá svou daň.
Izrael je v absurdní situaci. Na jedné straně sice vyvstává ve vší nahotě iluzornost rad, kterých se mu dostává z mnoha stran: „Musíte s Palestinci vyjednávat!“ Nabízí se otázka: S kterými? Dva znesvářené palestinské tábory uzavřely mezi sebou řadu příměří, z nichž žádné nepřečkalo pár hodin. Chovají-li se takto k „bratrům“, jak se budou chovat vůči „nepříteli“? Na druhé straně je zde fakt, že z Gazy jsou odpalovány rakety na město Sderot, nicméně celá Gaza je odkázána na dodávky z Izraele. Kdyby Izrael Gazu hermeticky uzavřel, znamenalo by to okamžitou humanitární katastrofu. V době, kdy píši tyto řádky, čekají na hraničním přechodu z Gazy do Izraele stovky příslušníků Fatahu s rodinami, které chtějí uprchnout přes území „nepřítele“ před svými krvežíznivými bratry z Hamásu.
Žádnému národu se nedostalo tak vysoké finanční podpory na hlavu jako palestinským Arabům. Nicméně Gaza se přesto řítí po spirále násilí do stále větší zkázy a bezvýchodnosti.
Miloš Hübner ukázal nedávno v Lidových novinách na jedinou cestu ven z tohoto smrtícího začarovaného kruhu: „…postavit palestinská území pod mezinárodní kontrolu, provést radikální denacifikaci už od školní výchovy a účinně odradit arabské státy od rozpoutání série válek proti Izraeli…“ Kéž by Evropská unie pochopila, že problémy nezmizí, vrháme-li na ně milióny eur.


28. června 2007

Dan Drápal