S Klausem proti hazardu?

 

Ponechme stranou věrohodnost politické strany která získala voliče mobilizací proti levici (ODS NIKDY A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ nepodpoří vládu ČSSD) pod heslem "S Klausem nebo doleva!", aby pak cestu doleva vydláždila "opoziční" (čti koaliční) smlouvou, a posuďme prostým "selským" rozumem čerstvé nové megaheslo: "S námi proti hazardu!"

Předseda ODS a Parlamentu v tisku zhodnotil, jako správný opozičník, vládu ČSSD slovy: "Tato vláda je zcela nekompetentní, složena z naprostých laiků" (čti postkomunistických dementů). Pak je ovšem nutné se zeptat. Není snad hazardem, že nám vládne nekompetentní vláda? Zcela nepochybně ano! Je pak ale lehce podivné a pro prostého občana s pouhým "selským" rozumem zcela nepochopitelné, že ODS hodlá stavět hráze proti hazardu, který sama umožnila a dále umožňuje "opoziční" (čti koaliční) smlouvou! Proboha jaký ještě větší hazard má asi pan Klaus a jeho ODS na mysli?!

Snad i ODS a její nejvyšší uznají platnost obecného moudra, které říká, že každý člověk je, možná nejednou za svůj život postaven před nutnost volit mezi osobním prospěchem a osobní morálkou. Co asi zvolila ODS si jistě každý prostý " selský" rozum snadno domyslí. Argumenty o nemožnosti dodržet dané slovo, se doufám ve slušné, demokratické společnosti prostě "nenosí". Zdravá společnost na jisté morální úrovni jakéhokoliv lháře a podvodníka ze svého středu prostě nemilosrdně vyvrhne. To, že se tak u nás zatím nestalo plní trochu děsem z budoucnosti. Chci doufat, že se dožiji doby, kdy budeme všichni společností Svobodných Občanů a ne pouhým Lidem, který se ochotně a rád nechá vést k lepším zítřkům jediným, neomylným a osvíceným Vůdcem, ve stále semknutějším houfu. (Hlavně když je klid pro poctivou práci?!) Vhodné vzory lze snadno nalézt v minulosti.

Naše nově vznikající Strana konzervativní smlouvy chce trpělivě a asi dlouhodobě hledat a třeba i nalézat skutečně svobodné Občany, kteří býti Lidem odmítají, a které třeba osloví tato moudrá věta z románu Johna Jakese Sever proti Jihu: "Proto, aby v politice vítězili parchanti stačí hrozně málo - když slušní nedělají nic". Chceme udělat vše proto, aby již dále neplatilo současné: "Lež a nenávist vítězí", aby politika byla výhradně trvalým střetem programů a názorů s příslušnou dávkou tolerance, vzájemné úcty a slušnosti.

 

Tábor 12.11.1998

 

František Lejčar

Předseda Městského společenství Strany konzervativní smlouvy Tábor