Několik informací o historii konzervatismu v Čechách.


Z historických textů, uložených v Archivu hl.města Prahy a Státním ústředním archivu a Výnosů úřadů o schválení stanov je doložena existence a činnost těchto institucí:

Hospodářské ústředí Konzervativní strany katolicko- národní pro království České v Praze v letech 1911-1915,

Hospodářské ústředí katolicko- národní v Kolíně v letech 1915 – 1918

Konzervativní strana katolicko-národní pro království České a její Politické tiskové družstvo v Praze v letech 1911-1912

Konzervativní strana lidová pro království České a její Politické tiskové družstvo v Praze v letech 1912-1914

Konzervativní katolicko-národní vzdělávací Beseda mužů a jinochů, paní a dívek pro Prahu VII a okolí (pod ochranou sv. Václava) v letech 1919

Československá vzdělávací a podporující Beseda pro Prahu VII a okolí od roku 1919 do roku 1926

Vzdělávací Beseda Tyl od roku 1926

Historii konzervatismu na území království Českého je možno datovat od roku 1911 až do dnešní doby.

Konzervativní strana, se sídlem v Praze 7 , je vedena Ministerstvem vnitra ČR v rejstříku stran a hnutí, od 16.3.1990

Na základě rozhodnutí mimořádného sjezdu Konservativní strany Svobodný blok byl původní název této strany změněn na „KONZERVATIVNÍ STRANA“.
Ministerstvo vnitra vzalo na vědomí dne 4.3.1993 změnu názvu politické strany „KONZERVATIVNÍ STRANA SVOBODNÝ BLOK“, zapsané do evidence dne 16.3.1990 pod č.j. AVS/1-714/90, na název KONZERVATIVNÍ STRANA.


Zpracoval:
Ing. Myslibor Chalupa, CSc.
21.2.2003