V Praze, 8. července 2009

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás v záležitosti, o jejíž řešení jsem dopisem z 15.3. t.r. (přijato Vaším ministerstvem 16.3. pod č.j. 659/09) požádal bývalého ministra Jiřího Pospíšila; dopis přikládám v příloze. Přes několik telefonických urgencí ještě za úřadování JUDr. Pospíšila, nebylo na dopis odpovězeno. Jde o rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze 16. února t.r., jímž soudce Mgr. Riedlbauch rozhodl ve věci žaloby Vladimíra Hučína na stát za náhrady újem a příkoří, které utrpěl za neoprávněné věznění a víc jak šest let se táhnoucí soudní stíhání.

Jelikož mezitím podal jménem žalobce V. Hučína jeho právní zástupce JUDr. Devátý odvolání (viz příloha), žádám Vás, paní ministryně, abyste se se záležitostí seznámila a svými kroky učinila spravedlnosti zadost, aby tak byl Vladimír Hučín konečně řádně odškodněn. Stát a my všichni to dlužíme statečnému člověku, který za totalitního režimu proti němu bojoval a je jedním z hrdinů III. odboje, a který po sametové revoluci ve svém boji proti pozůstatkům komunizmu pokračoval.

Připomínám Usnesení Evropského parlamentu „O svědomí Evropy a totalitě“, přijaté 2. dubna t.r. Evropský parlament v něm m.j. konstatuje, že osobnosti, které se aktivně stavěli proti bezpráví komunistických režimů, je důležité připomínat jako hrdiny totalitní éry. Doufám, že se tak náš stát skutečně bude chovat.

Protože dosud nebylo odpovězeno na výše zmíněný dopis, dám jej k dispozici veřejnosti, stejně jako tuto žádost a věřím, paní ministryně, že jí vyhovíte.

Děkuji a jsem v úctě,

Martin Rejman
kancléř Konzervativní stranyPřílohy:

Dopis Konzervativní strany z 15. 3. 2009, č.j.: 659/09
Odvolání proti rozsudku ze dne 25. 2. 2009, č. j.: 12 C 52/2007-118Vážená paní
JUDr. Daniela Kovářová
ministryně spravedlnosti
Ministerstvo spravedlnosti
Praha