Intimita a duše ženy


Když jsem dostal k překladu knížku Pauly Rinehartové „Intimita a duše ženy“, trochu mě zamrazilo. Jsem muž, a téměř již kmet. Co si s touto knihou počnu? Dnes nelituji, že jsem dostal příležitost tuto knihu přeložit. Jsem přesvědčen, že pomůže mnohým - nejen ženám, ale i mužům. A musím se přiznat, že mnoho dala i mně.

Pokusíte-li se dnes někomu vysvětlovat, že je lépe se sexem počkat až do manželství, vypadáte zpravidla jako někdo z jiného světa. Argumentujete-li z křesťanského hlediska (a těžko dnes někdo argumentuje z nějakého jiného), chtě nechtě vypadáte jako zákoník, který lidem nechce dopřát radost. Nadto máte nepříjemný pocit, že v lidech prohlubujete nesprávný pohled na křesťanství. Vy sice víte, že v křesťanství nejde v prvé (ba dokonce ani v druhé) řadě o to, co se smí a co se nesmí, ale nedaří se vám to sdělit člověku, s nímž o tom hovoříte.

Paula Rinehartová je poradkyně pro otázky sexuality a manželství. Napsala několik knih, přispívá do různých časopisů a pořádá přednášky po celých Spojených státech. Sama zakusila „sexuální revoluci“, k níž došlo ve Spojených státech (ostatně podobně jako v Evropě, a to i v Evropě pod komunistickou nadvládou) v šedesátých letech minulého století. Vzhledem ke svému věku a svým zkušenostem může srovnávat sexuální chování generace svých rodičů, své generace i dvou generací následných. Jelikož je vzhledem ke své profesi v neustálém kontaktu s konkrétními lidmi, kteří se jí svěřují s problémy, o nichž v řadě případů nehovoří s nikým jiným, má dobré předpoklady pro celkové zhodnocení dlouhodobých trendů i změn, které v posledních několika desetiletích nastaly.

V naší zemi narážíme možná ještě více než ve Spojených státech v každém supermarketu na časopisy pro ženy, které už na titulní stránce slibují zaručené rady, „jak dostat muže do postele“ či jak muže okouzlit, případně přimět k tomu či k onomu. Paula Rinehartová upozorňuje, že v těchto časopisech se už nedočtete, co žena, jež se těmito radami řídí, prožívá druhého dne ráno. S tím má - jakožto poradkyně, na kterou se tyto ženy někdy obracejí - zkušenosti zase ona.

Paula Rinehartová píše, že její generace - generace šedesátých let - probojovala „sexuální revoluci“. Mladí lidé se tehdy snažili vylomit určité dveře, a ono se jim to podařilo. Problém vidí mimo jiné v tom, že žádná z následných generací už se do žádných dveří vlamovat nemusela - stačí jen projít dírou ve zdi. Autorka ukazuje na konkrétních případech, jak sex, který nevyžaduje žádný závazek ani z jedné, ani z druhé strany, poznamenává jak muže, tak ženy. Nedostatek bariér, prolomení všech tabu, navenek vypadá jako svoboda, ve skutečnosti ale činí pro obě pohlaví velice obtížným dospět k odpovědnému jednání. A Paula Rinehartová dosti přesvědčivě dokládá, že ač se tato revoluce odehrávala do značné míry ve jménu hesla „osvobození ženy“, ve skutečnosti je to nakonec žena, kdo tahá za kratší konec. Je-li člověku (ať už muži či ženě) přes dvacet, má celkem neomezený výběr z dostatečného počtu partnerů. Ovšem jakmile je ženě přes pětatřicet, začíná zjišťovat, že muži o ní stojí daleko méně než dříve, a najednou partnery hledá těžce, pokud nezůstává zcela sama. Když je ovšem muži pětatřicet, jeho výběr potenciálních partnerek nijak omezen není - může si vybírat mezi pětatřicetiletými, nebo třeba mezi osmnáctiletými.

Paula Rinehartová ani v nejmenším nemoralizuje. Neříká, „co by se mělo a nemělo“, ba dokonce tvrdí, že nová doba má i své pozitivní stránky. Samostatnost žen hodnotí pozitivně a nevolá po návratu starých pořádků. Přesvědčivě ale ukazuje na blud moderní a postmoderní doby, totiž že „na sexu nic není“. Sex je hluboce spjat s psychikou, a to zejména u žen. A je hluboce spjat i s duchovním životem. Pokud žena sexuálně žije se svým partnerem, s nímž se následně rozejde, prožívá podobná traumata, jako prožívá vdaná žena, jež se rozvedla. Autorka rovněž ukazuje, jak je těžké pro ženu, která měla několik partnerů, vstoupit do funkčního a spokojeného manželství. Dává ale i naději. Snad největším přínosem knížky je rada, jak se vrátit k nevinnosti. Autorka nezastírá, že jde o nesnadný a dlouhodobý proces. Díky Boží milosti, díky odpuštění a v kontextu kvalitního obecenství je ale tato možnost otevřená.

Během překladu jsem vstoupil s Paulou Rinehartovou do kontaktu a ona vyjádřila přání přijet do České republiky. Doufám, že svou návštěvu uskuteční.

Originál nese název Sex and the Soul of a Woman. Český překlad vydal Návrat domů, cena 174 Kč.


24. května 2008


Dan Drápal