Spor o katedrálu


Nedávno zrušil Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižší instance, kterým byla Svatovítská katedrála přiřčena církvi. Neznamená to, že katedrála nyní definitivně připadne státu. Celá věc se začne projednávat znovu.
Spor o katedrálu budil a budí značné emoce. Upřímně řečeno, není mi jasné, k čemu „stát“ katedrálu vlastně chce. Z mediálních komentářů i z ohlasů čtenářů a přispěvatelů do různých internetových diskusí lze snadno nabýt dojmu, že „stát“ (tedy vlastně značná část našich občanů) spíše nechce, aby katedrála připadla církvi, než aby tolik toužila právě po katedrále. Pro mnohé je to, zdá se, spíše otázka prestiže. Ostatně, proč by ji stát vlastně měl chtít? Katedrála je spíše symbolem; skutečného aktuálního duchovního života se v ní odehrává poskrovnu. Většina našich obyvatel se na křesťanství příliš příznivě nedívá; občas sice někdo, kdo do kostela zavítá jen příležitostně, třeba při svatbě vzdáleného příbuzného, prohodí cosi o „kulturním dědictví“ či „křesťanské tradici“, málokdy ale tyto výrazy rozvine natolik, aby bylo alespoň trochu patrné, co si pod nimi vlastně představuje.
Otázkou rovněž je, proč by o ni měla tolik stát církev? I pro ni má význam spíše symbolický, byť římskokatolická církev by byla jistě schopna mnohem srozumitelněji říci, jaký. Pokud ale církvi rozumíme jako společenství, které má v našem národě dosvědčovat Krista, pak by katedrála církvi byla spíše na obtíž. Bůh, který je Otcem Ježíše Krista, nepřebývá v chrámech, udělaných lidskýma rukama. Pro šíření evangelia se hodí - zvláště v dnešní době - prostory zařízené značně odlišně, i když principiálně na prostoru příliš nezáleží. A z hlediska turistického ruchu je celkem lhostejno, zda katedrála „patří“ církvi či státu.
Se současným vývojem katedrály ale souvisí jedna špatná zpráva. Není to špatná správa o církvi, je to špatná zpráva o stavu naší justice. Celý spor trvá (zatím) čtrnáct let, a jelikož se celá situace posunula zpět na čtverec A1, není ani trochu jasné, jak dlouho se ještě povleče. O emoce možná ještě nebude nouze. Pro šíření evangelia ale budou důležité zcela jiné skutečnosti, než je výsledek tohoto soudu.

1. března 2007

Dan Drápal