KONZERVATIVNÍ LISTÍ


čtení pro všechny přátele svobody a řádu, právě vychází!

Nenechejte si ujít již 22. číslo, v němž naleznete:

Tři domy
Dan Drápal

S kůži na trh
Jan Kubalčík

Je to příležitost zamyslet se, na které straně stojíme
Rozhovor s pastorem a radním Vladislavem Szkanderou nejen o mešitě v Orlové

Kniha dobře položených otázek
Recenze knihy "Občanská obroda"

Volební právo imigrantům - Brusel přes hlavy národních vlád
Jan Kubalčík

Jak pochopit Ameriku
Emanuel Mandler

Hašteření o cizí peníze
Jaromír S. Morávek

… a pořád to ještě není všechno!

KONZERVATIVNÍ LISTÍ vychází pětkrát ročně a je distribuováno zdarma,
s nadějí, že někteří z těch, kteří jej pravidelně čtou,
jeho vydávání podpoří příležitostným finančním příspěvkem :


Nechte si poslat číslo na ukázku, přihlaste se k odběru na adrese:
Konzervativní klub v Ostravě, Zengrova 25, 70300 Ostrava
tel.: 608 874 968, david.floryk@post.cz