Kanadští muslimové volí liberály před konzervativci
Liberálům dalo hlas 500 tisíc muslimů, čímž jim pomohli vyhrát


V Kanadě je známo, i když popíráno coby politicky nekorektní, že jisté náboženské přistěhovalecké menšiny hlasují ve vol-bách jako celek podle toho, jak jim doporučí jejich náboženští vůdcové.

Po posledních volbách, kdy už - po řadě odhalených korupcí a finančních skandálů v liberální vládě - to konečně vypadalo na vítězství Konzervativní strany, je však jasné, že vítězství konzervativcům uniklo právě díky hlasům muslimské menšiny.

Kanadský islámský kongres (CIC) se k této své zásluze hrdě hlásí: "Muslimské hlasy pomohly zachránit Kanadu před konzerva-tivní vládou", praví se v povolebním mediálním komuniké.

Těchto voleb se zúčastnilo přes 80% registrovaných muslimských voličů, z toho 71% hlasovalo pro liberály, 23% NDP (so-cialisty), 3% Quebecký blok a 3% byla rozdělena mezi konzervativce, zelené a nezávislé kandidáty. Za zvlášť významnou lze považovat skutečnost, že voleb se účastnilo 88% lidí mladších 25 let. Pokuste se vytáhnout mládež od počítačů, diskoték či sportu k volbám! A dokonce prý volilo i více muslimských žen než mužů. Tomu se ovšem já osobně nedivím - a předpokládám, že s volebním právem muslimských žen na Západě souhlasí jistě i Usama bin Ládin. Vicepresidentka CIC prohlásila: "CIC se-hrál hlavní úlohu při zapojení kanadských muslimů do těchto voleb … nyní je potřeba pohlídat každého zvoleného člena parla-mentu, aby byl odpovědný voličům, kteří jej zvolili. Opravdová práce nám teprve začíná".

V dubnu vydal CIC obsáhlou zprávu, ve které hodnotil všech 301 poslanců současného parlamentního období, a to na zákla-dě 10 otázek k národní problematice a 10 otázek k mezinárodním vztahům. Nechyběla samozřejmě otázka postoje vůči izraelsko - palestinskému konfliktu. CIC prohlašuje, že izraelská "okupace" jižního Libanonu, Západního břehu Jordánu, Golanských vý-šin a pásma Gazy je "porušením mezinárodního práva" a "vážnou hrozbou světovému míru". Na základě tohoto "testu" obstálo více než 50% liberálních poslanců, všichni socialisté, z konzervativců dostalo jedničku však jen šest, oproti 69 dalším, kteří "propadli". Quebecký blok měl jednoho propadlíka a 23 jedničkářů.

Liberální strana a její vláda samozřejmě byla proti jakékoliv pomoci Spojeným státům v konfliktu s Irákem, stejně jako NDP a QB. Pouze Konzervativní strana jakž takž podporuje úsilí USA v boji s mezinárodním terorismem. Navíc, liberálové, jak zná-mo, mají největší vliv a konexe v energetickém businessu, jež souvisí s ropou, jíž zase mají muslimové …

V Kanadě je dnes více než 700 000 muslimů, jde o druhou největší náboženskou skupinu za křesťany. Přesto, že jde o skupi-nu rychle rostoucí, tak je to pořád výrazná menšina. Ale přesto dokáže mít tak dlouhé prsty, že ovlivňuje výsledky parlament-ních voleb a jejich prostřednictvím i mezinárodní politiku státu? Jak to pak musí vypadat ve státech Západní Evropy s jejich mnohamilionovými muslimskými menšinami?

Zdá se, že většina lidí stále není ochotna pohlédnout za obzor a postřehnout souvislosti. Dodám tedy několik příkladů:

Hned po federálních volbách a jmenování nové liberální vlády povolila mediální komise kabelovým TV společnostem začít přenášet na území Kanady neblaze proslulý televizní kanál Al Džazíra. A to přesto, prosím, že máme v platnosti nový zákon proti šíření nenávisti: nikdo nesmí zesměšňovat či urážet homosexualitu nebo kázat, že takové jednání je Bohem zavržené. Ale Al Džazíra je legálně dostupná, s tím, že kanadští poskytovatelé signálu jsou odpovědní za to, že budou cenzurovat případné ne-návistné projevy např. proti Židům. Jde o naprosto neuvěřitelný kotrmelec v zemi, kde klidně odsoudí tiskaře či majitele domu, kteří nechtějí pro svá náboženská přesvědčení poskytovat služby homosexuálním aktivistům!

Již delší dobu kabelové společnosti také žádají, aby mohly přijímat a v Kanadě vysílat konzervativní americký zpravodajský kanál Fox News. Mediální komise zamítla žádost se zdůvodněním, že "Fox News nepřináší dostatek kanadského obsahu". Zají-mavé, viďte? Al Džazíra jistě také ne, ale to už je jedno - když odměňujeme ty, co nás dosadili k moci a trestáme ty, co by svý-mi pravdivými informacemi nás mohli té moci zbavit.

Dlouhé roky kanadská naftařská společnost Talisman v Súdánu zavírala oči nad tím, že muslimská vláda dovoluje vyhánění, zabíjení a zotročování křesťanských Súdánců. Byli vyhánění z pozemků, pod kterými byla nafta a súdánská vláda nechtěla, aby se na obchodu a prosperitě podíleli nemuslimové. Přes milión křesťanů už zahynulo při ochraně svých pozemků. Kanadská libe-rální vláda se nemínila do toho míchat, až na občasné "žvanění" o lidských právech. Bývalý "pašerák" Biblí Richard Wurm-brand byl jedním z mála, kdo pomáhal a dělal povyk. Najímal ruské letce k pašování jídla a léků uprchlickým táborům na jihu, súdánské vojsko po nich střílelo. Konečně president Bush, ten nenáviděný "cowboy", začal pro masakrované domorodce na jihu Súdánu něco dělat. První pomoc skrze OSN byla konečně nedávno vypravena. Do té doby se OSN zabývala spíše výhodnými obchody se Saddámem Hussajnem a následujícímu zametání důkazů pod orientální koberce. Kanadští liberálové opět jen "žva-nili".

Muslimové, kteří nesouhlasí s džíhádem, bývají zabíjeni a zastrašováni, to není tajemství. Netroufnou nic nahlas říci, jen ob-čas přiznají, že "nesouhlasí s metodami teroristů". Ale protože muslimové se většinou nemísí s jinověrci a zůstávají sami pro se-be, poslouchají Al Džazíru a děti posílají do islámských škol, i z těch umírněných se rychle stávají radikálové.

Jsou toto také výdobytky muslimské podpory posledních liberálních vlád? Ke zhroucení židovské-křesťanské civilisace není třeba velkých vojsk. Stačí jen chaos a zmatek! Toto "islamofašisté" moc dobře vědí. A na chaos jsou mistři. Na vydírání jsou mistři. Na podplácení jsou mistři. A na "sponzorování" taky …

Mimochodem: víte, jaký je rozdíl mezi obsahem školní výuky muslimských dětí v madrasu v Pakistánu a ve veřejné škole na okraji Calgary? Žádný, jen tu kanadskou školu financují z našich daní. Ne, to není vtip, ale trpká realita. Jak ukazuje jarní číslo týdeníku Western Standard (3.5.04), pro-teroristická indoktrinace a protizápadní propaganda totiž nejsou jen "místním folk-lórem" škol v Saúdské Arábii či Pákistánu, jak si snad většina našinců bláhově myslí, ale integrální součástí výuky, která probí-há i v srdcích západních měst. Ostatně, používají stejné učebnice, ve většině případů tištěné či alespoň sponzorované Saúdskou Arábií. A štědrost mírumilovné saúdské monarchie je téměř bez hranic: sponzoruje více než 1500 mešit, 210 islámských center, 202 kolejí a téměř 2000 základních škol po celém světě. Dejte pozor na tu dobročinnost: kamkoliv dorazí saúdské peníze, tam financují šíření militantního islámského světového názoru.

V Kanadě prudce roste počet protižidovských útoků a výtržností, páchaných v naprosté většině muslimskými výrostky. Prý jde jen o izolované projevy kriminality, nikoliv o "teroristické hnutí". Ano? To jsem ráda, že to má vláda tak dobře pod palcem. Ovšem až se dosavadní nenávistné nápisy a pouliční rvačky opravdu promění ve výbuchy bomb, bude už pozdě, nemyslíte?

"Nárůst islámského fundamentalismu v Kanadě není překvapující", říká Stockwell Day, zahraničně politický expert tamější Konzervativní strany. "Liberální vlády se zajímají především o hlasy voličů". Ano, byli to liberálové, kteří proměnili Kanadu v multikulturní společnost, kde křesťanská minulost národa měla být zapomenuta ve prospěch všeobjímající budoucnosti.

"Většina lidí si prostě stále nespojuje mezinárodní události s domácím děním", pokračuje Day. "Vláda užívá silná slova proti antisemitismu, ale její činy nenásledují", říká Day a uvádí příklad pokračujícího financování orgánů Palestinské samosprávy, je-jíž protižidovský a protiamerický postoj je pověstný.

Mnoha lidem stále nedochází souvislosti mezi nárůstem domácího antisemitismu, radikalizací islámských menšin a mezi dě-ním na globální šachovnici světa. Na naší planetě je však nepřítel! A je reálný! Ne, nejsou jím muslimové, tohle nenapíšu, pro-tože si to ani nemyslím: takhle jednoduché vám to zase neudělám! Nicméně křesťané vědí, že je zde ďábel, chtějí ale mermo-mocí zapomenout, že mu jde o to, aby "kradl, zabíjel a ničil". Jeho nástrojem se stává i současná ideologie islamismu. Islamis-mus ("islamo-fašismus" je možná vhodnější slovo) věří, že musí dobýt celý svět a že jej jednou dobude. A my tomu nechceme věřit, že oni tomu věří… Myslím, že kanadské federální volby, které dopadly tak, jak dopadly, zásluhou muslimské menšiny, jsou varováním ostatním státům. To je to, co jsem chtěla říci.

Astride Wenigerová-Noga