Šest férových důvodů, proč nezůstávat stranou a zapojit se do politického dění


1. Ti, co odmítají účastnit se politického procesu, jsou odsouzeni, aby konali, jak jim poroučejí jiní - ti, kteří nejsou líní se osobně zúčastnit. To je férové: Nechcete-li být převálcován, je logické, že se angažujete sám.

2. Zapojením do politického procesu (např. prostřednictvím politické strany) můžete ovlivnit formulování a prosazování zá-konů, které považujete za nezbytné pro štěstí vašich dětí, vašeho národa i vás samotných. Sázíte semena, která jednou pone-sou úrodu. Ti, co nesázejí, nemají co sklízet. Není to férové? Chcete-li sklízet dobrou setbu, je přirozené, že pomůžete sá-zet.

3. Díky zkušenostem z občanského sdružení či politické strany se učíte lépe rozumět procesu demokratického vládnutí, síle i slabostem svým i národním, kompromisu, neústupnosti i rovnováze. Učíte se tak na vlastní kůži, co je férové.

4. Aktivním členstvím ve straně, spolku či klubu přestáváte být obětí, nesenou vůlí jiných či "osudem". Ovlivňujete postoje, dění, události. Začínáte si uvědomovat své občanské pravomoci. Přestáváte fňukat, že "nic v tomto státě není férové!".

5. Vstoupíte-li do arény, povede vás to jistě i na místa, kde zažijete porážky a nebudete si vědět rady - a možná nezbude, než obracet se o pomoc k Bohu! Budete mít příležitost poznávat své meze a Boží velikost. Poznáte, že On je vždycky férový.

6. Vaše manželky, manželé, děti, přátelé i nepřátelé si Vás budou moci vážit, a to jiným způsobem, než dřív, neboť Vy (i dílo, které po Vás zůstane), budete férovým.


Astrid Wenigerová - Noga