Soudruh poslanec Kohlíček asi na chvíli odložil "lidskou tvář"

Během minulého týdne jsem rozesílal otevřený dopis Konzervativní strany panu předsedovi Vlády ČR Vladimíru Špidlovi stran případného zásahu USA v Iráku. Dopis neobsahuje nic víc a nic méně než výzvu k co nejaktivnější podpoře takového kroku USA ze strany ČR. Text jsem zaslal i na e-mailové adresy našich zákonodárců. Aby byl dobře pochopen jeden drobný detail z následujících řádků, musím poznamenat, že dopis je podepsán předsedou Konzervativní strany MUDr. J. Fořtem. Na dopis totiž reagoval soudruh poslanec Kohlíček, a to následujícími řádky:

Vážený pane
překvapuje mne, že lékař může být podepsán pod něčím, co jsem dnes dostal poštou. Styďte se. Je opravdu pro mne naprosto nepochopitelné, že Eskulapova přísaha může být záležitostí, která Vám mnoho neříká.
Je mi upřímně líto Vašich učitelů.
Bez pozdravu
Jaromír Kohlíček, poslanec


Nechtěl jsem si tuto perlu nechat pro sebe, a tak jsem spolu s tímto textem rozeslal přátelům následující:

Přátelé,
myslím, že se Konzervativní straně dostalo nebývalé cti a pochvaly - na náš otevřený dopis panu předsedovi Vlády ČR stran případného zásahu USA v Iráku reaguje soudruh poslanec za KSČ(M) Ing. Jaromír Kohlíček, CSc. Viz níže (tím lékařem myslí pana předsedu MUDr. Fořta).
Uctivě
J. Kubalčík
místopředseda MS Konzervativní strany Brno
www.skos.cz


Jeden z adresátů to "nervově nezvládnul" a napsal soudruhu Kohlíčkovi krátký text:

Vážený pane Kohlíčku,
stydět byste se měl především Vy, a to za stranu kterou reprezentujete a která se doposud nedistancovala od své historie temně rudé krví nevinných lidí.
S pozdravem… (autor se samozřejmě podepsal…)


No a teď to přijde. Soudruh Kohlíček patrně v osamění poslanecké kanceláře (což je samozřejmě jen spekulace) zapomněl, jak otevřeným médiem je Internet (myslím, že přímo do kamer by lépe vážil slov). Odepsal totiž toto:

Ubohý človíčku.
Nejen že obtěžujete ty kteří mají dělat důležitější věci, navíc se asi brzy zalknete zlostí. Zadupejte si. Uleví se Vám. A už něco užitečného dělejte. A neberte si nadarmo pro své výplody jména lidí, kteří s nimi nic společného nemají.
Jaromír Kohlíček


Jednou variantou je, že někdo zneužil e-mail soudruha Kohlíčka. Nedokáži posoudit tuto možnost, ale abych o ní začal uvažovat, musel by nejprve "pravý" poslanec Kohlíček prohlásit, že není autorem výše uvedených řádku (jedná se mi samozřejmě zejména o tu druhou reakci…). To lze obtížně dělat elektronicky, neboť jistota, že si píši s "pravým" Kohlíčkem nebude o nic vyšší tentokrát než posledně. Tuto věc ponechám tedy případnému zájmu médií.

Dovolím si však spekulovat a prohlásit, že soudruh Kohlíček onen text nadepsaný "Ubohý človíčku" skutečně napsal. Asi není třeba se příliš rozepisovat o tom, jakou míru povýšenosti těch pár řádků ilustruje, jak je pro tyto lidi zvláštního ražení jedinec stále stejně zanedbatelným "kolečkem" na cestě k budování světlých zítřků. Obrázek si udělá každý sám. Zveřejnění uvedené korespondence jsem považoval za důležité zejména pro ty, kteří snad laškují s myšlenkou, že dnešní komunisté jsou v nějakém smyslu lepší než ti v minulosti; že snad opustili taktiku, kterou v kostce vyjádřil Vůdce Gottwald - totiž že nás "oběsí na provaze, který si sami upleteme"…

Ostatně soudím, že komunistická strana musí být zakázána…

dr. Jan Kubalčík
místopředseda Městského sdružení Konzervativní strany Brno
www.skos.cz