V Praze 2. 9. 2002

Milí přátelé,

tak jako každý rok, sjedou se i letos příznivci Občanského institutu na podzimním tematickém semináři na Erlebachovu boudu nad Špindlerovým mlýnem. Pevně doufáme, že se zde sejdeme v počtu hojném a že se diskusí nad mnoha společensky závažnými otázkami vzájemně obohatíme. Nuže slyšte: letošní symposium se koná ve dnech 17. - 20. 10, přičemž platí, že v neděli již žádný oficiální program s přednáškami není. A letošní téma? Bude možná více politické, než byla témata některých symposií předešlých. Máme-li shrnout připravované diskuse pod sjednocující titulek, pak bude nejvýstižnější asi tento:

LEGITIMITA SOUDOBÝCH POLITICKÝCH INSTITUCÍ

Podtémata: otázka spravedlivé války v kontextu soudobých konfliktů ve světě, vytváření multi-kulturních společností, vznik oligarchií v moderní demokratické společnosti, budoucnost politických stran, stavovské uspořádání vs. stranické, problém centrální banky, stát a veřejný zájem, případně zcela jiná.... Přesný program se jmény přednášejících se teprve utváří, budete včas informováni.

Praktické údaje se v zásadě neliší od těch, které platí každý rok. Zopakujme si je: náklady na dopravu a částečně i pobyt si každý hradí sám. Minimální poplatek za ubytování a stravu na celou dobu konání symposia je 400 Kč. Začátek symposia je stanoven na čtvrteční večeři, cca 18:00. Po ní bude následovat úvodní přednáška.

Do Špindlerova mlýna jezdí autobusy z mnoha míst České republiky, z místního autobusového nádraží jezdí v hodinových intervalech (od 8:30 do 16:30) kyvadlová doprava na horské chalupy.

Prosím všechny zájemce o účast na letošním symposiu, aby se přihlásili do 30. 9. na adrese OI, Vyšehradská 49, Praha 2, 128 00, tel: 02/24 92 35 63, obcinst@mbox.vol.cz

Těšíme se na shledanou v Krkonoších!

Michal Semín
ředitel Občanského institutu