Žijeme v království lži?

 

Nedávno jsem jsem v časopise Reader Digest četl geniální myšlenku asi našeho největšího spisovatele Karla Čapka: "Kráovství lži není tam, kde se lže, nýbrž tam, kde se lež akceptuje."

Člověk byl, je a vždy bude hříšný (v důsledku toho je vize komunistické společnosti zcela nesmyslná, člověk nikdy nebude andělem). Lhalo, lže a lhát se tedy bude všude tam, kde žije hříšný člověk. Ovšem každá svobodná společnost s žádoucí mravní a kulturní úrovní lež odmítá a lháře prostě vyvrhuje ze svého středu. Jedině za tohoto předpokladu se dá hovořit o demokracii a právním státu.

Naše současná společnost však lež a lháře bohorovně toleruje. Pro toto tvrzení je velmi snadné nalézt dostatek důkazů (lze je nalézt i na Internetu www.lzi.cz). Uveďme alespoň ty nejkřiklavější:

1) Předseda ODS emotivně prohlásí na veřejném předvolebním mítinku v Olomouci:

"ODS nikdy a za žádných okolností nepodpoří vládu ČSSD"

Hlavní hesla volební kampaně ODS:

"S Klausem nebo doleva" a rázná výzva k mobilizaci proti levici!

Měsíc po volbách a to přesto, že volby vyhrála tzv. pravice (!!), jsou tyto hektické deklarace prodány za křeslo předsedy parlamentu. Voliči jsou tedy bezohledně podvedeni.

2) Pan ministr zahraničních věcí zvaný Stb Kato je dokonce lhář ověřený anglickým soudem, nicméně to zřejmě vůbec nevadí ministerskému předsedovi aby ho uvedl do funkce!

3) Lži a lháře zcela nepochopitelně toleruje dokonce i nezávislý soudce! Není snad v této zemi nikoho, kdo by věřil lžím o Pepovi z Hongkongu a tomu, že všichni svědci trpí těžkou sklerózou. Soudní řízení s "bílým koněm" ODS Novákem pak nutně vypadá jako kabaret, když odpovědná účetní prohlásí, že si nevzpomíná, kdo ji navedl zaúčtovat inkriminovanou lživou účetní položku přesto, že zákon o účetnictví požaduje jako nutnou náležitost účetního dokladu podpis osoby, která účetní operaci schválila (§11 odst. 1f), tedy nařídila!! Paní účetní tedy buď lže, nebo není kvalifikovanou účetní a účtuje systémem "kdo co přizná"? Valná většina svědků tedy otevřeně pohrdá soudem, ovšem soudci to zřejmě nevadí. Lež je buď ochotně nebo v lepším případě se sebezapřením akceptována.

4) O tom, že pro pana ministerského předsedu je lež přirozenou a přijatelnou zbraní v politických půtkách asi nepochybuje žádný myslící občan. Stačí snad uvést slova jako Bamberk, kufříky s děsně tajnými informacemi, Štiřín atd.

Občané-voliči ODS, ČSSD a KSČM (o tom, že lež je komunistická přirozenost snad nikdo nepochybuje - vždyŸ i dle ústavního zákona jde o ideologii zločineckou) a tedy většina naší společnosti ochotně lži akceptuje i na té nejvyšší ústavní úrovni. Jedná se přeci pouze o taktiku a strategii geniálních politických vůdců, o čemž svědčí trvalá ochota lháře dále volit.

Je tedy bohužel velmi chmurnou až děsivou skutečností, že nepochybně žijeme v království lži. Ovšem díky "opoziční smlouvě" máme konečně tolik žádoucí klid pro tvořivou práci. Jsem přesvědčen, že právě ten mrtvolný klid, ve kterém ani nelze skutečně tvořivě pracovat, je tou prapříčinou naší blbé nálady. Závěr je více než chmurný. Naše společnost nemá pro svobodu a demokracii dostatečnou mravní, etickou a kulturní úroveň, vždyť chybí i ta elementární slušnost. Slovo se nedrží, dluhy se nesplácí, lež se akceptuje i na té nejvyšší společenské úrovni, okaté podvody a tunely se netrestají (kdo nekrade okrádá rodinu platí i nadále?), morálka je přece pouhá šlehačka na dortu trhu. Tedy po leninsku jde o pouhou nadstavbu nad materiální základnou socialistické velkovýroby (jedině zde nastala záměna za volný trh).

Na závěr se táži jaké heslo asi ODS vymyslí do volebního boje? Proti komu asi bude vyhlašovat mobilizaci, když nepřítel je smluvním partnerem? Nabídnu jedinou možnou alternativu, kterou si vypůjčím od Aloise Jiráska: "Proti všem!" Jako nepřítel by mohla také připadat v úvahu Evropská unie, tedy po vzoru Miloševiče zneužít nacionální motivy (ztráta suverenity).

Na konec se snad hodí ještě citát pro změnu amerického spisovatele Johna Jakese: "Pro to, aby v politice vyhrávali parchanti stačí aby ti slušní prostě nedělali nic!"

 

Tábor 7.6.2000

František Lejčar

MS SKS Tábor