Západní pojetí lidských práv
Síla nebo slabost?

Znamená západní pojetí lidských práv sílu západní civilizace nebo ji naopak oslabuje? Vnímají jiné civilizace lidská práva a občanské svobody občanů západní civilizace jako vzor pro svá snažení nebo jako slabost, které lze využít pro rozšíření svých kultur? Jaké jsou hlavní výzvy pro západní mocnosti, pokud jde o lidská práva? Jsou lidská práva v zemích západní civilizace ohrožena? Pokud ano, jakým způsobem je třeba je hájit?

Účastníci:
Roman Joch – Občanský institut
Karel Dolejší – Amnesty International, místní skupina Brno

Kdy a kde:
Čtvrtek 30. 10. 2003 v 16:00 hodin
Učebna G21 na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, Gorkého 7, Brno

www.konzervativci.cz/brno