Veřejné slyšení výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR dnes 12.5.2004 okolo 15. hod. odpoledne schválil návrh senátora Mejstříka na konání Veřejného slyšení výboru na téma "Odbojová skupina bratří MAŠÍNŮ".

Usnesl se pořádat Veřejné slyšení dne 16.6. 2004 od 15,00 - 18,00 v Rytířském sále Senátu PČR za účasti cca 70 účastníků. Stanovil řečnickou dobu pro předpokládaná vystoupení v limitu 10 min. a v diskusi, do níž se účastníci hlásí písemně v rozsahu 5 min. Právo senátorů vystoupit v rozpravě není dotčeno. Výbor schválil návrh programu s uvedením cíle jednání a pozvaných přednášejících, který je přílohou usnesení. Výbor určil senátora Martina Mejstříka obsahovou a organizační přípravou veřejného slyšení výboru a pověřil předsedu senátora Františka Mezihoráka toto usnesení předložit předsedovi Senátu PČR, Organizačnímu výboru Senátu a vedoucímu Kanceláře Senátu.

Cíl veřejného slyšení:
odůvodnit udělení vysokého státního vyznamenání členům odbojové skupiny bratří Mašínů.


Předmět jednání:
- seznámení s historickým kontextem odbojové činnosti
- odůvodnění návrhu na státní vyznamenání1. Úvodní slovo předsedy výboru senátora Františka Mezihoráka
2. Návrh doc. ing. Jiřího Nedomy, CSc. a jeho odůvodnění
3. Projekce dokumentárního filmu "Proti komunismu se zbraní v ruce" 28´ námět, scénář a režie: Martin Vadas (c) ČT 1999
4. PhDr. Jiří Pernes, vědecký pracovník ÚSD ČSAV, poznámky k historickému kontextu odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů.
5. Mgr. Jan Kalous, ředitel dokumentace ÚDV ZK Policie Č.R., o vztahu orgánů jednotlivých státních útvarů na území dnešní Č.R. k odbojové činnosti skupiny bratří Mašínů 1953 - 2004
6. PhDr. mjr. Eduard Stehlík, historik Vojenského historického ústavu v Praze - místo odbojové tradice v moderní historii Českého národa
7. Cofee break
8. Mgr. Jiří Bednář, městský státní zástupce v Praze, napsal "Vyznamenání pro Mašíny? Nikdy". MFDnes 11.11.2003 str. 8.
9. MUDr.Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, stanovisko KPV - existoval III. odboj?
10. JUDr.Milan Hulík, advokát a publicista z oboru práva a historie - poznámky k právnímu a společenskému postavení členů odbojové skupiny bratří Mašínů v České republice
11. Panelová diskuse k předneseným příspěvkům
12. Závěr


Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR

předseda: František Mezihorák

místopředsedové: Václav Jehlička
Daniel Kroupa
Václav Roubíček

ověřovatelé: Zdeněk Bárta
Martin Dvořák
Martin Mejstřík

členové: Jaroslava Moserová
Josef Pavlata
Jiří Zlatuška