Nechci mít společné dějiny s nepotrestanými zločinci

Motto: „Nepotrestané zlo je vždy základem zla budoucího a horšího.“

Ad. Anna Šabatová: „Mašíni rozdělují. Dokážeme mít společné dějiny?“, Lidové noviny, úterý 8. dubna 2008.

Kdybych si nepamatoval a narodil se až někdy v sedmdesátých letech jako mé děti, snad by mne úvodník Anny Šabatové nepobouřil a nemusel urazit. Pamatuji, jak naše drobná maminka zůstala s námi čtyřmi dětmi sama, když tátu pro výstrahu ostatním zavřeli do pracovního tábora. Ještě jsme měli štěstí, nepověsili ho, jenom z nás udělali dobytek. Viděl jsem, jak úmyslně, systematicky zničili a vykořenili elitu českého venkova. Venkovské selské rody, jejichž děti byly navyklé těžké práci a dodržování morálních norem, se stávaly elitou celé země. Tak jako na konci středověku v Anglii, základy velikosti Británie položili potomci drobných venkovských zemanů - Yeomanů.
Anna Šabatová mě smrtelně urazila, jestliže si myslí, že mám mít a přijmout za morální dějiny „jejich“ zločinu, úmyslné a systematické likvidace morální, společenské i hospodářské elity naši země. Je až neuvěřitelně arogantní, že si takové mínění a text dovolí publikovat dcera Jaroslava Šabaty, komunistického funkcionáře a aktivisty z počátku padesátých let.
Jako poslanec „svobodného sametového“ parlamentu jsem měl příležitost vidět, jak nová „elita“ vytvořená a vyrostlá z komunismu bez bázně a hany rozkradla stát. Udělala to stejně úmyslně a systematicky, tak jako půl století před tím fyzicky zlikvidovala autentickou elitu země. Velkou část špinavé práce, v tomto procesu druhé vlastizrady vykonali lidé, o kterých Anna Šabatová píše, že „delegitimizovali“ režim a „mocí bezmocných“ vybojovali „svobodu“.
Lež je smrtelně zhoubná. Přijmout z hlouposti nebo rezignace „Společné dějiny“ se zločinci a vlastizrádci znamená zradit sám svoji zemi.
Všechny tyto věci jsem na počátku devadesátých let ve sněmovně říkal i argumentoval důsledky, které bude mít nevyrovnání se s minulostí. Řekl jsem ve sněmovně: „Kladete základy zločineckému státu, nepotrestané zlo bude základem zla budoucího a možná většího.“.
Rodina Mašínů byla vlasteneckou elitou nového Československého státu, synové Josefa Mašína, hrdiny prvé i druhé světové války / odboje, šli ve stopách svého otce. Nevytrhávejte věci ze souvislostí, nepište je tak, jak se vám hodí.


V Třeštici, 9. dubna 2008

Čestmír Hofhanzl