Stalo se nedávno…


V neděli 11. února proběhlo v Portugalsku referendum o tom, zda mají být povoleny potraty. K referendu se sice nedostavil potřebný počet lidí, aby mělo právní závaznost, nicméně většina těch, kteří přišli, hlasovala pro. Levicová vláda již oznámila, že připraví návrh zákona legalizující potraty. Portugalsko tak brzy přestane být zemí, kde jsou potraty nelegální. V Evropě takové země zbudou již jen tři: Polsko, Irsko a Malta.
Není bez zajímavosti, že souběžně s vítězstvím propotratové politiky se Evropané - s výjimkou stále početnějších neevropských minorit a evropských Romů - přestávají množit.
Sociální důvody potratů jsou zcela okrajové. Evropa je mnohem blahobytnější než jiné společnosti, kde jsou potraty nejen nezákonné, ale především společensky neúnosné. Pomoci nastávajícím matkám v nouzi, pokud by skutečně nastala, by nebyl (finanční) problém. Potraty mají důvody kulturní: touhu po pohodlném životě bez ochoty nést zodpovědnost za vlastní jednání, v tomto případě za sexuální styk.
Je ztráta ochoty se množit důsledkem či příčinou propotratové politiky? Netroufám si soudit. Zastánci potratů mnohdy argumentují tím, že „svoboda volby“ lidem umožní žít „kvalitnější“ život. Zatím jsem se nesetkal s vysvětlením, proč je život bez dětí nebo s jedním dítětem o tolik kvalitnější než život s mnoha dětmi; osobní zkušenost mi spíše říká, že v rodinách s mnoha dětmi bývá zpravidla mnohem víc veselí i spokojenosti, i když jsou jistě výjimky. V každém případě statistiky sebevražd ani v nejmenším nenasvědčují, že by lidé vyrůstající jako jedináčci svůj život prožívali jako „kvalitnější“.
Evropa se rozhodla pro život v pohodlí a … bez dětí. Z míry se nenechá vyvést ani prognózami o svém vlastním populačním zániku. Patrně ještě v tomto století jedna evropská generace prožije svůj „kvalitní“ život - a uvolní místo jiným.
Nenastane-li probuzení.24. února 2007

Dan Drápal