Co počít s ODS?

S blížícími se volbami nás opět čeká nelehké zvažování a ani tentokrát se pravicový volič nebude moci vyhnout otázce: co počít s ODS? Patří dnes k bontónu vykreslovat ODS v těch nejtemnějších barvách - ptejme se proto: děje se tak právem?

Pokusme se stručně rekapitulovat: Občanská demokratická strana, sama sebe chápající jako pravicovou politickou sílu, byla základem vládních koalic v ČR od roku 1992 do roku 1997 a jako taková nesla na svých bedrech největší tíhu transformace české společnosti od plánovaného hospodářství k tržní ekonomice, od diktatury k zastupitelské demokracii, od komunismu k otevřené občanské společnosti. Co se stalo s ODS a co se stalo s námi, že strana, která v 1. polovině 90. let vyhrávala drtivě volby, je dnes svorně považována za viníka všech nepravostí?

V prvních letech po listopadu 89 byl za jedinou alternativu komunismu svorně považován kapitalismus. A byl to právě Václav Klaus, kdo "jako první řekl slovo kapitalismus", jak pravil jeden ze slavných dobových citátů. On a jeho ODS tak nabídli v pravé chvíli valné části společnosti symbol, s nímž bylo možno se identifikovat, do nějž bylo možno projektovat své sny a s nímž bylo možno poté, co tento symbol byl zhmotněn v podobě rozsáhlé privatizace, spojit své i ryze pozemské vyhlídky na lepší příští. Kapitalismus se stal chráněným pojmem, o jeho přednostech se nepochybovalo, chyby se nehledaly. I přišlo to, co přijít muselo, neboť se ukázalo záhy, že věc není vůbec jednoduchá - že totiž převést společnost a stát do kapitalismu není jen tak. Zvlášť v Čechách. A dnešní frustrace a rozčarování mnohých jsou možná o to hlubší, oč nebetyčnější bylo druhdy holedbání ODS, oč nesplnitelnější byla očekávání, která (mnohdy vědomě falešně) ODS vzbuzovala. Komu bylo více svěřeno, od toho se také více žádá: ODS mívala dříve v klíně důvěru celého národa - dostála jí?

Lze tedy odpovědět na výše položenou otázku jednoduše, odpovědí, která se sama nabízí: Tak už to v politice chodí, že ten, kdo se včera těšil přízni, dnes trpí výsměchem - a často od stejných lidí. Za chyby se tvrdě platí - a ODS se jim nemohla samozřejmě vyhnout, zvlášť v tak vypjatých dobách a na tak neprošlapaných cestách.

Myslím však, že tím zdaleka není vystižena podstata problému, domnívám se, že námitky mnohých kritiků ODS míří jinam, hlouběji, než jen ke kritice více méně "běžných" chyb, přehmatů a nedůsledností (politiku stejně jako výrobu bot dělají hříšní lidé), ke kritice občasné ztráty soudnosti, erupcí ješitnosti a občasných lží (dnešní pan premiér nezůstává pozadu, ba v mnohém bez konkurence vede), přehlížení chyb, mlžení a zatloukání (každý má svého Kavana), pyšného přehánění, ba zbožšťování vlastních úspěchů (zachraňovat spálenou zemi je údělem všech politiků, nejen těch z ODS), finančních skandálů, neprůhledných aktivit, podezřelých spojenců. Ke všemu tomu by bylo možno říci: nic nového pod sluncem.

Kritika ODS, alespoň ta, která zaznívá z konzervativních kruhů, míří jinam: Pozor, nemám na mysli kritiku, kterou lze číst v PRÁVU či tu, kterou ve světlejších chvílích dá dohromady pan premiér. Mám na mysli kritiku, která vyrůstá z otázek a obav, zda vize, kterou přináší dnešní ODS, je stále ještě vskutku pravicová, zda je stále ještě tou vizí, s níž jsme bourali komunismus, zda principy a mechanismy našeho dnešního kapitalismu, s nímž se ODS jako se svým dítětem nekriticky identifikovala, jsou slučitelné i s jinými hodnotami, které mnozí považujeme za nezbytné pro zdravé fungování svobodné a ctnostné lidské společnosti.

Jsem dalek toho, abych své řádky vydával za nezaujaté, naopak s vědomím svých konzervativních předsudků dovolím si předložit několik myšlenek:

Ano, lze nalézt i positivní rysy dnešní ODS, např. její "eurorealistický" postoj. A i v mnoha jednotlivých hlasováních zastávají někteří poslanci ODS namnoze pravicové postoje, stejně jako v mnoha obcích patří právě politikové ODS k těm rozumnějším a slušnějším. Přesto se však výše uvedeným otázkám nelze vyhnout. Nechme si je líbit, než začneme přemýšlet, co dál. Vždyť přiložíme-li tentýž metr i na ostatní parlamentní partaje, nevycházejí z toho o mnoho jinak.

David Floryk, Ostrava

(psáno pro časopis ŽIVOT VÍRY)

Autor, v letech 1992 - 1997, člen ODS, je v současnosti předsedou městského společenství Konzervativní strany v Ostravě.