Sklidíme co jsme zaseli


Na řádném zasedání Rady Jihomoravského kraje (JMK), které proběhlo dne 24. 7. t.r., byla odvolána ředitelka Domova pro seniory v Kyjově, ředitelka Domova pro seniory v Sokolnicích u Brna a ředitelka domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna. Dne 23. 7. t.r., tedy den před jednáním Rady JMK, se konala schůzka ředitelek shora uvedených zařízení s MUDr. Josefem Drbalem (v té době pověřený vedením sociálního odboru), který je informoval, že budou na zítřejším jednání Rady JMK odvolány ze svých pracovních míst. Jako důvod odvolání MUDr. Drbal uvedl dosažení důchodového věku ředitelek.

V žádném z uvedených zařízení nebylo před odvoláním ředitelek shledáno žádné závažné pochybení, nebyla realizována žádná mimořádná kontrola. Ve všech uvedených zařízeních proběhl hospodářský audit za rok 2007 bez připomínek. Ve Výpise usnesení z uvedeného zasedání Rady není uveden důvod odvolání. Jediný důvod, který byl ředitelkám sdělen a zazněl také na zářijové poradě ředitelů zařízení poskytujících sociální služby, které zřizuje JMK, bylo odvolání z důvodů dosažení důchodového věku. Popsané jednání a postup lze označit za věkovou diskriminaci a to na základě platného znění §4 Zákona o zaměstnanosti č. 435 / 2004 Sb.. Konzervativní strana zaslala v této věci otevřený dopis hejtmanovi JMK ing. Stanislavu Juránkovi a kandidáti Konzervativní koalice v Jihomoravském kraji uspořádali 7. 10. tiskovou konferenci, na které chtěli mimo jiné novináře seznámit i s tímto případem. Chtěli, ale nestalo se - tato tisková konference se setkala s absolutním nezájmem médií. Pokusíme se znovu, uvidíme s jakým výsledkem…

Ačkoli se Konzervativní koalice shoduje v odmítnutí tzv. antidiskriminačního zákona, jsme přesvědčeni, že podobné odvolávání je legitimní v případě výměny „lepšího za horšího“ ředitele, nikoli „mladšího za staršího“. Tato odvolání budí o to větší rozpaky, že k nim bylo přistoupeno tak těsně před konáním krajských voleb.

Příslušná výběrová řízení proběhla 17. 9. t.r. V případě domova pro osoby se zdravotním postižením Zámeček Střelice u Brna zvítězila, pokud je nám známo, ve výběrovém řízení MUDr. Danihelková, bývalá ředitelka FN u sv. Anny v Brně, která byla ministrem Julínkem z tohoto místa odvolána. Pokud je nám známo, v případě Domova pro seniory v Kyjově zvítězil ve výběrovém řízení ing. Jan Letocha, kvalifikací stavební inženýr, současný člen Rady JMK za KDU-ČSL. Dostaneme-li odpověď na zmíněný otevřený dopis, jistě se všechna fakta dozvíme.

Celý případ má několik aspektů. Předně je zde otázka zmíněné (anti)diskriminace. Samozřejmě budeme respektovat, pokud si povinnost nediskriminovat, např. právě z důvodu věku, uloží sám stát a zakotví ji do standardních procesů státní správy / samosprávy. Jistě i v tom případě bude o čem diskutovat, ale rozdíl je značný - podobně jako málokdo diskutuje o právu státu zakázat kouření v prostorách státních úřadů, ovšem snaha státu zasahovat do práv soukromých osob, podnikatelů,… budí oprávněný odpor. Je však více než zarážející, že KDU-ČSL na jedné straně jako vládní strana prosazuje omezení svobody soukromých osob (prostřednictvím tzv. antidiskriminačního zákona) a na straně druhé její vysocí představitelé hlásané principy porušují, a to nikoli pouze jako soukromé osoby, ale dokonce jako veřejní činitelé reprezentující státní správu / samosprávu. Dokážeme si představit, že v dnešní atmosféře by se mohl soukromý podnikatel, který by učinil podobný krok, dostat s veřejnou správou do pěkných potíží. Jak vůbec může stát po občanech chtít něco, co je jednáním úřadů popíráno?

Je navíc až neuvěřitelné, že se k takovým krokům reprezentanti vládní strany uchylují právě pár měsíců před zahájením našeho předsednictví v Evropské unii, v jejíchž institucích dnes tvoří téma (anti)diskriminace jednu z klíčových agend. Pikantní na tom je, že je to právě český komisař, Vladimír Špidla, který je za celou tuto oblast odpovědný - a jak víme, přistupuje ke svým úkolům aktivisticky. K trpkému zasmání pak může sloužit představa, že celá popsaná kauza je jen střípkem v mozaice jakéhosi rafinovaného, snad dokonce „ďábelského“ plánu KDU-ČSL, jak na místní / regionální úrovni vyrábět problémy, které pak budou nuceni pan komisař Špidla z Bruselu a paní ministryně Stehlíková z Prahy řešit, čímž KDU-ČSL přispěje svým dílem k prosazení vládních záměrů v této oblasti.

I
ng. Jan Letocha se dnes jako stávající člen Rady JMK ani nemůže své nové funkce ujmout. Vyhrál sice výběrové řízení, ale neboť jde o zařízení, jehož zřizovatelem je kraj, jednalo by se o konflikt zájmů. Buď by tedy musel, pár dnů před volbami, skládat mandát krajského zastupitele, nebo musí počkat, až bude po volbách. Zatím, v okamžiku vzniku tohoto textu, volí pokud je nám známo, druhou možnost. Na kandidátce KDU-ČSL v nadcházejících krajských volbách nefiguruje, tudíž mu nové zvolení „nehrozí“. Z uvedeného je zřejmé, že se pozice ředitele této organizace stala předmětem jakési operace, v které rozhodně nestojí na prvním místě zájem jejích klientů. Je smutné sledovat, jak zrovna reprezentaci KDU-ČSL je kvalita poskytované péče seniorům a našim handicapovaným spoluobčanům zcela lhostejná.

Pan hejtman Juránek se na jedné ze svých předvolebních prezentací nechal vidět v poli s kosou a s nápisem „Sklidíme, co jsme zaseli“. Dost možná si to zasloužily i bezdůvodně odvolané ředitelky - odejít v pravý čas po dohodě, nikoli nedůstojně po odvolání. KDU-ČSL jasně ukázala, jak praktickými kroky svých vrcholných reprezentantů (členka Rady JMK JUDr. Marie Cacková, která je pověřena zabezpečováním úkolů v oblasti sociálních věcí a legislativy, reprezentuje v krajském zastupitelstvu také KDU-ČSL a je na kandidátce do zastupitelstva JMK v nadcházejících volbách hned za panem hejtmanem Juránkem na 2. místě…) naplňuje svůj Volební program z roku 2006, kde se mimo jiné píše: „Přicházíme s programem 50+, který m.j. podporuje rovné pracovní příležitosti, celoživotní vzdělávání i rozvoj zaměstnaneckých programů pro občany nad 50 let. Chceme upozornit na to, že je potřeba více dbát na etiku mediálního prostředí a budovat tak pozitivní pohled na lidi ve vyšším středním věku a vůbec na stáří.“.

Jako konzervativcům je nám politika rostoucí z křesťanských kořenů zvláště blízká. KDU-ČSL je tradičně s takovou politikou spojována. Jak je však vidět, neprávem. Jsme přesvědčeni o správnosti a i naléhavé potřebnosti co nejširšího politického uplatnění skutečných křesťanských východisek. Bude však velmi náročné o této naléhavosti přesvědčit veřejnost, když KDU-ČSL tyto snahy svou praktickou činností tak účinně diskredituje.


V Brně, 8. října 2008

RNDr. Svatopluk Kalužík, MUDr. Miroslav Beňo
www.konzervativnistrana.cz