Odpověď na připomínky konzervativní strany k návrhu programu Obroda národa - KAN

 

Jsem rád, že můj materiál vzbudil pozornost a byl předmětem oponentury. To je právě to, čeho jsem chtěl dosáhnout - začít diskusi mezi pravicovými subjekty. Nechci se tentokrát vyjadřovat k jednotlivým bodům, naznačím jen základní východiska.

Napřed technicky: Vaše kritika nedokonalosti a nedostatečného vysvětlení některých bodů je správná. Materiál nemohl být příliš dlouhý, byl připraven pro sjezd. Samozřejmě, že bych dovedl jednotlivé body konkretizovat, ale to snad až jindy.

Nyní k základním východiskům:

1.        Podle mého názoru, není možno se vzdávat praktické politiky. To je vyklízení pole soupeřům. Nástroje, jako sociální politika, daňová politika jsou tu od toho, aby se používali. Pokud je nepoužijeme my, použijí je jiní - a proti nám. Samozřejmě, že není možno opouštět konzervativní stanovisko, pouze ho těmito nástroji prosazovat.

2.        Pokud se týká přímé demokracie - viz můj článek, který jsem Vám zaslal: Konec demokracie v českých zemích?

3.        Můj názor je, že politika musí být otevřena k dnešku a k budoucnosti. Nelze se neustále "šťourat" v minulosti. To je kontraproduktivní. Proto také posunutí restituční hranice do r. 1938 považuji za nerozumné, proč potom ne až do r. 1620 nebo 1412 ? Dovedete si představit restituce německého majetku v pohraničí, který už vlastní naši občané? Jak by Němci odškodnili oběti, které zavraždili? Částečné odškodnění jen probudí vášně. Navíc to nezapadá do křesťanského hodnotového systému - vzájemného odpuštění. Navíc by to zdiskreditovalo konzervativní politiku v očích veřejnosti. Něco takového nikdo ani nežádá. Z minulosti zůstává temný stín a to jsou Benešovy dekrety, které stále platí. O tom píši také v článku, který jsem Vám poslal. Ty je potřeba řešit.

4.        Cílem konzervativní politiky je revitalizovat občanskou společnost (hlavně její instituce a jejich funkčnost - proto název Obroda). K tomu musí směřovat praktické kroky. Tento záměr je však velmi ohrožen. Hlavní nebezpečí jsou socialistické a marxistické síly, které se snaží současné problémy řešit svými sociálně-inženýrskými metodami, ale především nastolit svoji vládu. Proto bych si dovolil na Vás několik otázek na řešení nejzávažnějších problémů současného světa:

-          Ztráta vitality, natality a morálky současného vyspělého světa. Nemusím snad vysvětlovat o co jde. Všimněte si mladých lidí, možná je neurazím, když řeknu, že ztrácí tělesnou zdatnost, jsou nemocnější než předchozí generace, propadají náruživostem (drogám apod.), mnoho dětí se rodí poškozených, porodnost je nízká, mnoho žen je neplodných. Morálně propadli konzumu a honbě za požitky. Co s tím? Určitě je důležitější se tím zabývat než minulostí!

-          Enormní nárůst počtu obyvatel rozvojových zemí. Křivka se sice trochu zmirňuje, ale saturace je možná někde na číslu 9 miliard. Čím se budou živit? Kde vezmou energii?

-          Předchozí dva body znamenají obrovskou nekontrolovanou migraci z rozvojových zemí do vyspělých. Myslíte, že se vystačí se současným konstatováním, že každý člověk má právo kdekoliv se přestěhovat a zařídit si tam život. Nežijeme v době osidlování Ameriky! Musí být nějaké zábrany. To už je otázka fyzického přežití. Na Vaši toleranci Vám odpoví kudlou do zad a muslimské náboženství mu k tomu dá morální rámec. Podívejte se do Izraele. To si tu přece nezavedeme!

-          Vyčerpávání přírodních neobnovitelných zdrojů. Při stávající těžbě neobnovitelných surovin bychom ještě vystačili desítky let. Ale rozvojové země budou potřebovat, zvláště ty vyspělejší, mnoho energie. Těžba by se měla zvýšit. Potom se vyčerpání posouvá někam k r. 2050. Jen ti starší mohou říci, že se jich to netýká. Ale to je trestuhodný život na úkor příštích generací. Atomová energie je jen omezeně použitelná, protože přináší rizika. Kdyby měla atomová energie nahradit stávající neobnovitelné suroviny, zavalíme se za několik desetiletí množstvím nebezpečných odpadů. Jiné zdroje neexistují nebo jsou velmi omezené a neúměrně nákladné. Mělo by se okamžitě začít šetřit, místo toho se rozvíjí neúměrně automobilová (hlavně nákladní) doprava. Málo se přemýšlí nad využíváním obnovitelných zdrojů. Co bude s průmyslem?

Liberálové o tom nechtějí slyšet. Oni řešení nemají. Jen působení trhu problémy nevyřeší.

Komunisté a socialisté řešení znají. Přečtěte si knihu od Stehlíka: "Budoucnost lidského společenství." - prostě komunistické řešení těchto problémů - sociální inženýrství - manipulace s lidmi apod. My ovšem řešení nemáme. Není dobré se nad tím zamyslet! Jaké konzervativní řešení navrhnout?

Já sice připravuji na toto téma knihu, která se snaží o řešení z křesťanského hlediska, byl bych rád, kdybych dostal nějakou podporu, třeba mi řeknete i nějakou myšlenku. Mohli bychom i spolupracovat. Hlavně bych rád slyšel Váš názor na tato témata.

Nechci Vás znepokojovat a proto přeji pěkný den.

 

Ing. Vlastimil Podracký