Pohanské klanění modlám


Pod Pražskou deklarací je na prvním místě podepsán Václav Havel.

Proč mluví ještě dnes Václav Havel do politiky, když to byl on, který z neznalosti a ctižádosti poničil životy tisíců sametovým podvodem?

Vždyť to byl on, kdo zabránil jakémukoliv potrestání komunistických zločinů. Byl to on, kdo se obklopil komunisty a podepisoval spolu s Čalfou a Dubčekem diskriminační zákony ochraňující kořist komunistických předáků. Tyto zákony dnes odsuzuje Výbor Spojených národů pro lidská práva. Porušují českou Ústavu. Podepisoval i zákony, kterými se zřekl českých politických vězňů, bojovníků v zahraničí a českých občanů zavlečených do Sovětského svazu, kteří během svých pohnutých životů ztratili české občanství. Podepisoval zákony, kterými zajistil komunistickým předákům majetek, který si nakradli.

Sám si nechal vrátit Lucernu i Barrandov, ačkoliv na ně neměl zákonné právo a podepisoval zákony, podle kterých tisíce lidí nedostaly zpět své rodinné domy.

Nemá mandát ani právo mluvit za popravené, za umučené nebo za exulanty, ani proti komunistům, kterým zajistil dobré bydlo po sametu.

Václav Havel vydal po listopadu 1989 zemi komunistům. Ne za třicet stříbrných jako Jidáš Iškariotský za zradu Krista ale za prezidentský úřad, pro který neměl ani zkušenosti a vzdělání, ani vědomosti a charakter.

Potom co si Jidáš uvědomil co učinil, šel se oběsit. Václav Havel by se měl alespoň stáhnout někam do samoty, každý den litovat hříchů, kterých se na svém národě dopustil a prosit o odpuštění.

Můžeme Vám i Vašim čtenářům na požádání doložit všechna výše uvedená tvrzení.


Czech Coordinating Office,
Jan Sammer, Secretary,
1103-100 Antibes Drive,
Toronto, Ontario,
jan.sammer@sympatico.ca