SVOBODNÁ SPOLEČNOST V 21. STOLETÍ
29. února - 2. března 2008, Brno


Aktuální politické a společenské trendy na počátku 21. století. Stav západní civilizace vnitřně ale i ve vztahu k jejímu okolí. Největší problémy Západu, největší hrozby vůči svobodě. Politické a filosofické učení naši civilizace. Současnost i budoucnost evropské integrace.
To jsou témata semináře Svobodná společnost v 21. století, který připravuje Občanský institut ve spolupráci s Hanns Seidel Stiftung a Městským sdružením Konzervativní strany Brno, a na který Vás zveme.
Podmínkou Vaší účasti na tomto semináři je zaslání přihlášky. Jako součást této přihlášky můžete přiložit Váš krátký životopis. Přednost mají zájemci, přihlásivší se na seminář v celém rozsahu, tedy ne jen na jednotlivé přednášky. O Vašem přijetí Vás včas písemně vyrozumíme a zašleme aktuální informace. Účast na semináři, nebo jeho části, je v případě volné kapacity možná i bez předchozí přihlášky po předchozí dohodě s pořadatelem na tel. čísle 606 293 909. Potřebujete-li ubytovat, upozorněte na to prosím ve své přihlášce. Ubytování i strava jsou pro řádně přihlášené účastníky hrazeny Občanským institutem.
Přihlášky prosím zasílejte na adresu:
PhDr. Martin Geisler, Slovákova 7, 602 00 Brno,
e-mail: seminar@konzervativnistrana.cz


Bližší údaje Vám rádi poskytneme na tel. čísle 606 293 909, resp. prostřednictvím e-mailu na výše uvedené adrese, případně na adrese Občanského institutu (viz níže). Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2008 pro zájemce o ubytování a 15. února 2008 pro ostatní, kapacita je omezena.

Místo konání:
Grohova 14/16, Brno, v prostorách Církevní střední zdravotnické školy
(změna vyhrazena - závisí na počtu zájemců)
Předpokládaný program:

PÁ 29.2.: úvodní setkání v 17.00 hodin
večeře
SO 1.3.: Roman Joch: Liberalismus, socialismus, konservatismus
Vojtěch Belling: Politická korektnost versus svoboda
oběd
Jiří Georgiev: Lisabonská smlouva a její ratifikace v ČR
Roman Joch: Svět na počátku 21. století (Amerika, Evropa, Rusko, Čína a ???)
večeře
NE 2.3.: Mše svatá / volno
Jiří Georgiev: Aktuální otázky evropské integrace
oběd
Vojtěch Belling: Vztah státu a práva v moderní politické filosofii

Občanský institut
je nestátní, nestranickou, neziskovou vzdělávací institucí konzervativní orientace, jejímž cílem je podpora a rozvíjení idejí a hodnot nezbytných pro řádné fungování každé skutečně svobodné společnosti.

OI, Vyšehradská 49, 12800 Praha 2, tel/fax: 224 923 563, e-mail: obcinst@obcinst.cz <mailto:obcinst@obcinst.cz>, www.obcinst.cz <http://www.obcinst.cz>

Konzervativní strana
se hlásí ke konzervativcům západní křesťanské civilizace a opírá se o její tradiční hodnoty, k Nové pravici a jejímu konzervativizmu, který dokázal uplatnit morální a ekonomickou převahu euroatlantické civilizace a dovedl ji k
vítězství ve studené válce.

tel.: 602 501 853, e-mail: info@konzervativnistrana.cz <mailto:info@konzervativnistrana.cz>, www.konzervativnistrana.cz <http://www.konzervativnistrana.cz>