Vážení přátelé a známí
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat na slavnostní zahájení výstavy nazvané „Paměť národa“, které se uskuteční dne 9. listopadu 2006 v 10:30 hod. v hlavním foyer budovy Kru Jihomoravského kraje na Žerotínově náměstí 3/5 v Brně.

Výst
ava byla uspořádána k 60. výročí voleb do Národního shromáždění ČSR, které se 1946, a je osudu ČSR po únorovém puči. výstavy:
Tato výstava byla převzata Krajským úřadem v Brně od „Spolku pro obnovu tradic" z Moravského Krumlova, kde se počátkem května tohoto roku konalo její slavnostní zahájení. Výstava byla uskutečněna za odborné pomoci Sdružení bývalých politických vězňů ČR 1948 - 1989
a Musea protikomunistického odboje v Příbrami.
Výstava potrvá od 9. listopadu do 8. prosince 2006 a bude si ji možno proh
lédnout v běžné pracovní době Kru JMK.
Zároveň s tímto si Vás SBPV ČR 1948 - 1989 dovoluje pozvat na setkání politických vězňů komunistického režimu do Znojma - Louky dne 17. listopadu 2006, které bude zahájeno mši svatou v kostele sv. Václava a Nanebevzetí Panny Marie ve Znojmě - Louce 11,00 hod.
Za SBPVČR1948 1989 Znojmo

RNDr. Gracian Tejral.