Akce "Špinavé pracky"

Když si ČSSD probojovávala přístup do Strakovy akademie, napsala si na svůj bojový štít akci "čisté ruce". Dnes se do Strakovy akademie prodírá čtyřkoalice, a to pod praporem křesťanských a konzervativních hodnot, slušnosti a vytříbeného smyslu pro právo a spravedlnost. Není tajemstvím, že volební zákon nastavil čtyřkoalici nohu vymezením vysoké hranice volitelnosti. Vůdcové "koaly" jsou sice navenek velmi sebevědomí v odhadu budoucích volebních výsledků, ale ve skutečnosti je v nich malá dušička a snaží se nastavenou laťku snížit, jak se dá. Zatím se jim podařilo "humánně" zlikvidovat DEU sloučením s Unií svobody, takže zde najednou máme čtyřúhelník se třemi vrcholy. Ale i tak je ještě hranice volitelnosti hodně vysoká a jedinou další "rezervou" je zardoušení ODA jako samostatného politického subjektu. Touha po moci je silnější než vznešené zásady, a tak jsou i špinavé pracky dobře použitelné k jejímu dosažení.

Zpráva, že "kontroverzní podnikatel" Radim Masný se rozhodl koupit dluh ODA, a pak tuto stranu poslat do konkursu, aby se "pobavil", nevyvolala žádný zvláštní rozruch, ačkoli jde o jeden z nejzřetelnějších důkazů oprávněnosti prezidentova sýčkování o mafiánské tváři našeho kapitalismu.

ODA dnes mnoho voličů neoslovuje a její členská základna je nepatrná. Nicméně v době upevňování polistopadového režimu sehrála převážně kladnou roli a její intelektuální náboj je tak vysoký, že si zasluhuje uctivé zacházení i ve chvíli případného skonu. Zdravou reakcí slušných politiků na buranské vystoupení Masného by měl být rázný čin k nápravě poměrů, v kterých je možné, aby něčí špinavé pracky směly sáhnout na krk parlamentní strany a uvést do chodu proces její likvidace. Skutečná reakce šéfů "koaly" však byla taková, že bez ostychu vzali zavděk Masného nahrávku na smeč a dali najevo, že straně ODA definitivně zazvonila hrana. Prokázali, že uvnitř jejich beránčího stáda ve skutečnosti platí nelítostný zákon vlčí smečky: sežer, nechceš-li být sežrán.

Mám-li být spravedlivý, musím připomenout, že ostudnou neštítivost před nimi projevili i jiní. Nejdříve to byla ODS, která těžila z Masného podpory na Opavsku. Pak to byli sociální demokraté, kteří od něj přijali půjčku. Nyní jsou to "koalové", kteří přijímají jeho pomoc při řešení svého problému s hranicí volitelnosti. Masnému je třeba přiznat vyvinutý politický čich: vždy jde za tím, kdo je na vzestupu. A přijetí jeho pomoci stírá předstírané programové rozpory politických stran a odhalují nemilosrdně jejich pravou tvář: nejde o ideály, jde o moc a v boji o ni je vše dovoleno, nic nesmrdí.

Připomeňme si, že Masného podnikatelské začátky provázely dluhy a neuctivé zacházení s věřiteli a řada různých nečistých podnikatelských triků. Pak se mu podařilo podílet se na privatizaci pivovaru Ostravar a jeho prodejem jihoafrickému investorovi si pomohl k penězům. Tím se ale jeho problémy zdaleka nevyřešily a dle zpráv v tisku stále dluží bankám asi 40 milionů Kč. Přesto je ochoten vydat 25 milionů Kč, aby se "pobavil" koupením dluhu ODA (má to být příkladný postoj zodpovědného dlužníka?). Zejména se však proslavil vstupem do krachujícího Omnipolu. Proslýchá se, že prostředky na nákup jeho akcií byly získány s pomocí směnek Duckého. A jisté je, že jeho společníkem na tomto tažení za mocí byl Roman Zubík. Ducký je mrtev, Zubík ve vězení, Masný rdousí ODA. A hluboce mravné politické strany, které by měly nekompromisně žádat od ministra vnitra a ředitele BIS vyjasnění těchto tajemných souvislostí, vděčně přijímají Masného přihrávku, aby se zbavily nepohodlné souputnice ODA. Může to být ale jinak: Masný může být vzhledem ke zmíněným okolnostem vydíratelný a možná jen plní úkol, který mu někdo zadal. Tím spíše by okolnosti podivného tažení proti ODA měly být veřejnosti řádně osvětleny. Budeme-li trpět v politice tyto mravy, nikdo z nás si nebude jist chvílí, kdy nějaké špinavé pracky sáhnou právě na něj.

Naštvaný občan TOM RYS, t.č. Heidenab 28, Bavorsko

tom.rys@eudoramail.com