President ČR 26.5.2000

Václav Havel

Pražský Hrad

118 01 Praha 1

Otevřený dopis

Na vědomí:

předseda Vlády ČR Miloš Zeman, předseda Poslanecké sněmovny Václav Klaus,

předsedkyně Senátu Libuše Benešová.

 

 

Vážený pane presidente,

tak jako po listopadu 1989 jste neměl výkonnou moc, nemáte ji ani dnes. Ovšem po listopadu 89 jste měl však nesmírnou reálnou moc, danou Vaší morální autoritou. Sám nejlépe víte, jak, a z jakých pohnutek jste této moci nevyužil. Umožnil jste, aby ti, kteří více jak čtyřicet let potlačovali svobodu a demokracii, zneužívali policii, justici i armádu, rozvrátili hospodářství, devastovali přírodu, potlačovali nezávislou kulturu, a vším tím přispěli k zaostávání a demoralizaci nás všech, tedy aby všichni nomenklaturní komunisté, důstojníci StB, policie a armády a jejich pomahači, nebyli spravedlivě potrestáni, a aby komunistická strana nebyla postavena mimo zákon. "Politickou vůli", která to umožnila, jste v té době do značné míry vyvolával a spoluvytvářel.

Nyní máte té reálné, z morální autority vyplývající moci, málo. Vašemu prohlášení o "mafiánském" kapitalismu si ale dovolujeme porozumět jako Vaší snaze proti němu bojovat. Možná by bylo dobré začít přesným pojmenováním toho stavu, který zde deset let panuje: "bolševický" kapitalismus. Bylo totiž bláhové - od nás všech - očekávat, že demokratickou, svobodnou a sebevědomou společnost, tržní hospodářství založené na férové soutěži, spravedlivou justici a neúplatnou policii budou budovat lidé, kteří předešlých čtyřicet let budovali svět socialismu a komunismu. Je obludné (ale mělo být předvídáno a nemělo být umožněno) co za deset let bývalá komunistická nomenklatura a bývalá StB a jejich konfidenti, ale i "nestraničtí" kolaboranti dokázali: prohospodařit a rozkrást 300 miliard korun z bank a další desítky a stovky miliard z desítek a stovek privatizačních fondů a podniků. Není pravda, že se toto všechno stalo proto, že banky a podniky zůstaly v českých rukou. Pravda je, že se to stalo proto, že zůstaly ve špinavých rukou českých komunistů a "estébáků", za přičinlivé kolaborace těch nejvíce zdemoralizovaných z nás. Zdemoralizovaných tím, že neviděli potrestání předlistopadových komunistických zločinců. Je těžké uvěřit, že dohoda, která umožnila nomenklaturním komunistům a StB plynule přejít do ekonomických, soudních, policejních a armádních struktur nově se utvářející demokratické republiky, byla ze strany vůdců sametového převratu jen dílem jejich politické i lidské naivity.

Zločiny komunismu nebyly potrestány a jejich pachatelé tak posílili svoji moc. Stalo se a my všichni musíme vycházet z této skutečnosti. Víme, že zločin je zločinem i po letech, a že žádný zločinec nakonec neujde spravedlnosti, ať lidské nebo Boží. Pro tuto aktuální chvíli je důležité odhalit a potrestat zločiny spáchané po 17. listopadu 1989. Buďme si jisti, že tím bude potrestána podstatná a důležitá část komunistické nomenklatury, agentů a důstojníků StB, včetně těch, kteří se s nimi spojili k oklamání a okradení občanů této země. K tomu je nutné získat spolupráci nezkorumpovaných politiků, průmyslníků, novinářů, policistů a soudců; podporu široké veřejnosti tato snaha už má. Veřejnost si dobře uvědomuje, že rozklad morálky, široký rozsah korupce, kolosální podvody a stamiliardové škody, způsobené našemu hospodářství a placené z našich kapes, byly primárně způsobeny stejnými lidmi, kteří je čtyřicet let "vedli" v obcích, městech, úřadech, továrnách a ve všech sférách společnosti.

Dovolujeme si Vám proto, pane presidente, jako součást tohoto dopisu předat seznam 99 lidí, kteří jsou podle našeho názoru nejvíce zodpovědni za současný stav, který Vy nazýváte "mafiánským", my pak "bolševickým" kapitalismem.

Doufáme, že zmobilizujete své síly a postavíte se do čela zápasu proti těmto konkrétním lidem, byť jsou někteří z nich Vašimi přáteli nebo spolupracovníky. Máte dost prostředků k tomu, abyste si ověřil, že tito lidé skutečně nesou politickou, morální, věcnou, a hodně z nich i trestní odpovědnost.

Za občanskou iniciativu AKCE 99 podepsáni:

František Červenka, Čestmír Hofhanzl, Jaroslav Joudal, Karel Kuklík, Rudolf Mazač,František Parožek, Martin Rejman, Radek Rosenhöfer, Michal Semín, Radovan Šimek, Luděk Toman, Jaroslav Tuček, Jaroslav Zelenka,

Za správnost: Jaroslav Tuček, Cílkova 666/5, 142 00 Praha 4 - Kamýk

Příloha: seznam 99 budovatelů "mafiánského" kapitalismu

Pod tento otevřený dopis je možné se připojit na adrese Jaroslava Tučka