Radarová a protiraketová stanice je potřebná


Svět se změnil, ale myšlení mnoha lidí ne. Přišla jsem na toto shromáždění, abych vám přednesla svůj názor na protiteroristická vojenská zařízení na evropském území:
Myslím si, že způsob udržování míru hrozbou odvetných útoků je již strategií minulosti. Když Sovětský svaz a Spojené státy měli stejný raketový a jaderný potenciál, mohli se vzájemně držet v šachu hrozbou odvetného útoku. Jestliže by tedy sověti vyslali rakety na americká nebo evropská města, vyslala by Amerika stejné rakety na ruská města ještě ve chvíli, než sovětské rakety dopadnou. Účinnost této strategie byla podstatná a víme, že zachránila svět před další světovou válkou a možná odvrátila hrozbu zničení světa.
Změna nastala v okamžiku, když se sovětský blok zhroutil a svět se otevřel. V otevřeném světě je možno snadno pronikat do jednotlivých států a přinášet s sebou metody boje zaostalého světa. Teroristé tak mohou využít svobody, kterou máme, k tomu, aby se u nás usadili, splynuli s prostředím a zaútočili buď sebevražedným nebo jiným útokem. K této strategii zaostalého světa, běžné ve frontových zemích jako je Izrael, patří též možnost použití raket. Na světě je mnoho míst, která nejsou kontrolována pravidelnými jednotkami nějakého státu a jsou v rukou teroristů. Víme že Hizbaláh provedl raketové útoky z libanonského území na Izrael a libanonská vláda proti tomu nemohla zakročit, protože dané území na jihu své země vůbec nekontroluje. Z téhož území může být proveden útok i na nás nebo na nějakou spojeneckou evropskou zemi, která je v dosahu, přičemž rakety delšího doletu jsou nebo brzy budou pro teroristy dosažitelné díky finanční podpoře ropných magnátů. Totéž může být provedeno z Iránu. Až budou mít teroristé také jadernou zbraň, bude asi pozdě stavět základnu, neboť se staneme vydíraným subjektem bez vlastní vůle, závislým na libovůli zločinců.
Chceme se toho dočkat? A jestli někdo tvrdí, že napadení naší země je méně pravděpodobné, než napadení jiných zemí, tak to snad je nějaký argument? Takto si máme vykládat slovo „spojenectví“? Chceme dopadnout jako Anglie a Francie po Mnichově, poté co nás zradily? Jsme tak krátkozrací, abychom se nepřipravili včas? Již staří Římané říkali: Chceš-li mír, připravuj válku.


Zdena Mašínová

Předneseno 26. dubna 2007 v Brně na veřejném shromážděn „Radar? Jen malá splátka za svobodu!“ na podporu zřízení radarové stanice armády USA na území ČR pořádaného Konzervativní stranou (www.konzervataivnistrana.cz).