Radar: nejen splátka, ale i vklad!


Vážení spoluobčané,
myslím, že z těch, co tady dnes mluví, jsem asi nejmladší a jako mladého člověka mě toto téma velmi zajímá, protože zejména my mladí lidé se musíme dívat do budoucnosti. Víme, že v budoucnosti nás čekají nové hrozby, a máme-li být připraveni jim čelit, musíme se na ně již nyní připravovat.
Odpůrci základny se bohužel do budoucnosti nedívají. V letácích, které šíří, se můžeme dočíst, že v současnosti nepřítele nemáme. S tím by se dalo polemizovat. Pro mě však není rozhodující současnost, ale nejistá budoucnost a já se obávám, že odpůrci radaru nejen že se nedívají do budoucnosti, ale nedívají se ani do minulosti, protože jinak by se z ní dokázali poučit. Věděli by, jak nejistý je mír, jak se strašně nevyplácí podceňovat hrozby a nepředcházet jim, dokud je čas. To je první ponaučení, které nám plyne z minulosti.
Druhé ponaučení je, že malá země, jako jsme my, potřebuje silné a spolehlivé spojence, protože minulost jasně ukázala, že sami nejsme schopni uhájit svou bezpečnost a svobodu. Spojené státy americké takovým spojencem jsou.
Třetí ponaučení je, že není možná sobecká bezpečnost. Sobecky uvažovaly Francie a Velká Británie, když předhodily ČSR Hitlerovi a za krátkou dobu mu musely čelit samy. Pouze společně jsme silní a pouze společně jsme schopni efektivní obrany. Je lhostejné, jestli nepřátelské rakety budou mířit na nás nebo na naše spojence, tyká se nás to vždy, protože nikdy nevíme, zda příštím cílem nejsme my.
A poslední ponaučení, které jsme si z minulosti v této souvislosti vzal, je, že nikdy se nemůžeme spoléhat jen na nevojenské prostředky předcházení konfliktů. Pouhá diplomacie nepodpořená silou v minulosti i v současnosti již mnohokrát selhala a následky byly tragické.
Nevybudovat systém protiraketové obrany znamená vydat se na milost a nemilost všem těm, kteří mají balistické rakety schopné nést zbraně hromadného ničení nebo je brzy mít budou - znamená to, že kdykoliv můžeme být zastrašování, vydírání a nakonec i vyhlazeni…
Takovou budoucnost já nechci, proto podporuji naši účast na americkém systému protiraketové obrany.
Děkuji za pozornost.


Za Mladé konzervativce Jan Kasal


Předneseno 26. dubna 2007 v Brně na veřejném shromážděn „Radar? Jen malá splátka za svobodu!“ na podporu zřízení radarové stanice armády USA na území ČR pořádaného Konzervativní stranou (www.konzervataivnistrana.cz).