Prohlášení JUDr. Elvíry Tomáškové, kandidátky Konzervativní strany do Senátu Parlamentu ČR


Vážení spoluobčané!

Svou kandidaturu do Senátu ČR odůvodňuji také - a zejména - tím, že se žádná z politických stran nezabývá nefunkčností české justice. Takřka všichni poslanci, původní profesí právníci, jsou současně advokáty, nebo koncipienty. Političtí právníci tvoří nejsilnější zájmovou skupinu v obou komorách, očekávajíce funkce ústavních soudců. Tragedií našich zákonodárců je, že justici potřebují také proto, aby jejich kriminální činnost posoudila co nejlaskavěji. Zákon, kterým jsou soudci jmenováni na doživotí (70 let), je vyčlenil ze skupiny řadových občanů. Soudci se stali nedotknutelnými nadlidmi, jejichž prohřešky řeší opět soudci. Jinýmy slovy: „špína lepí a ruka ruku myje“. Za námitkou útoku na nezávislost justice se skrývá nemravná hrabivost. Vzpomeňme na soudní žaloby o 13. a 14. platy a často zmiňovanou nutnost finanční nezávislosti, zabezpečující jejich mravnost a neúplatnost. Je zarážející, že lidé na takovýchto místech, kde se předpokládá neúplatnost a morální dostatečnost, se musí ohánět finančním zabezpečením. Pokud se mluví o požadavku odborného přezkumu soudců, křičí soudci o útoku na nezávislost justice. Je nepřijatelné, aby nemalé platy soudců, kteří na svou práci nestačí, zaplatili občané ještě jednou v podobě náhrady škody za úspěšné žaloby českými soudy poškozených občanů ve Štrasburku.
17 senátorů může podat ústavní stížnost k ústavnímu soudu na změnu zákona. Tedy v prvé řadě zrušit doživotní jmenování soudců. Námitka, že je tak tomu v civilizované Evropě, je účelová, neboť v civilizované Evropě jsou soudci jmenováni do 65-ti let a v parlamentu civilizované Evropy nesedí právníci, kteří spolupracovali s StB a komunistickou mocí.
Věřím, že takřka 20 let po listopadu se poměry v justici změní. Nezmění se však samy. Slibuji, že pokud mi, vážení občané, dáte důvěru a zvolíte mě do Senátu, udělám všechno pro to, aby se poměry v české justici napravily. Věřím, že mi v tom pomohou i všicni nově zvolení senátoři. Vždyť v České republice se takřka vždy po 20-ti letech mění politické klima (1948, 1968, 1989, ?).

V Českých Budějovicích, dne 8. září 2006

Elvíra Tomášková, kandidátka to Senátu Parlamentu ČR