Prohlášení ze dne 11. září 2006
Jungmannovo náměstí, Praha 1My, níže podepsaní, jsme se sešli na tomto místě, abychom uctili památku obětí teroristických útoků na New York, od nichž uběhlo dnešním dnem právě pět let. Nejen těchto 2.996 obětí, ale i oběti teroristických útoků na Madrid, Londýn, Beslan, oběti pouličního terorismu v Paříži, jakož i oběti nekonečné řady atentátů v Izraeli, nás vedou ke znepokojení a vážným obavám, že naše civilizace čelí hrozbě větší, než si možná většina lidí myslí. Nedávné zmařené únosy letadel, které měly přinést zkázu srovnatelnou s 11. zářím, ba větší, nás v tom jen utvrzují.


I. NE islámskému extrémismu


Chceme v této souvislosti poukázat na naše znepokojení nad nárůstem islámského extrémismu. Tento extrémismus existuje (kdo chce vidět, vidí) a nic na tom nemění ani fakt, že Evropská unie ve své politické korektnosti odmítá jeho přívlastek „islámský“ či „islamistický“. Dokonce i americký prezident Georgie W. Bush jej v souvislosti s posledními událostmi nazval „islamofašismem“. Odvaha pojmenovat a označit nepřítele je prvním krokem k úspěšné obraně, kterou zatím u evropských elit silně postrádáme.

II. NE nekontrolované imigraci


Vyjadřujeme zároveň naše obavy z nedostatečné imigrační a integrační politiky západoevropských států, která je výrazným faktorem, jenž k nárůstu islámského extrémismu přispívá. Není možné do nekonečna přijímat nové a nové přistěhovalce a zároveň naprosto rezignovat na jejich integraci do většinové společnosti či dokonce přímo upřednostňovat jejich kulturu a zvyky před kulturou a zvyky naší vlastní západní civilizace, se kterými jsou často v naprostém protikladu.

III. NE multikulturalismu


Zároveň nemůžeme nevidět, že ona tolik potřebná integrace velmi často troskotá na neochotě nezanedbatelného množství na Západě žijících muslimů přijímat naše liberálně-demokratické hodnoty. Velmi vážně pochybujeme o slučitelnosti islámu se západními liberálními idejemi. Dokud nebudou muslimové uznávat rovnost mužů a žen před zákonem, svobodu vyznání, možnost odstoupení od víry, či oddělení státní moci a náboženství, nemůžeme hovořit o úspěšné integraci. Slabostí - převážně evropské - politiky pak je, že na převzetí západních hodnot nejenže netlačí, ale v mnoha případech naopak díky falešné ideologii multikulturalismu podporuje alternativní životní styl přistěhovalců.

IV. ANO protiteroristickému postoji USA a Izraele


Jako součást jedné, západní, z židovsko-křesťanských kořenů vzniklé, civilizace vyjadřujeme naši solidaritu se Spojenými státy americkými i se Státem Izrael v jejich důsledném protiteroristickém postoji a podporujeme jejich právo na obranu. Jsme hluboce znepokojeni protiamerickými a protiizraelskými náladami v evropské společnosti a mezi evropskou politickou elitou. Amerika a Evropa, má-li úspěšně čelit teroristické hrozbě, musí postupovat společně. Podporu obou (nejen Spojených států) pak potřebuje i Izrael, který coby výspa západní civilizace na Středním východě čelí nenávisti okolních států.

V. ANO raketové základně v ČR


Tuto nenávist ztělesňuje v současné době nejvíce íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád, který se netají výroky o zpochybnění holocaustu a potřebě vymazat Izrael z mapy světa. Jaderné zbraně v rukou takto nebezpečného člověka / režimu jsou však hrozbou nejen pro Izrael, ale i pro celý svět, pro Evropu, potažmo i pro naši zemi. Vyslovujeme se tedy pro nekompromisní postoj světových mocností v případě íránského jaderného programu. Nejen v této souvislosti pak plně podporujeme výstavbu raketové základny v České republice, která významně zvyšuje naše šance ubránit se případným útokům tohoto typu.


Lukáš Petřík v.r.
předseda o.s. Mladá pravice, šéfredaktor
www.EUportal.cz <http://www.EUportal.cz>

Mojmír Kallus v.r.
ředitel české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ)


Adam B. Bartoš v.r.
šéfredaktor
www.eurabia.cz <http://www.eurabia.cz>


František Fendrych v.r.
Židovská liberální unie

Pavla Kováčová v.r.
Předsedkyně Sdružení židovských odbojářů a vojáků


Pavel Toepfer v.r.
Předseda občanského sdružení Operace Ester


Ludmila Hallerová v.r.
Předsedkyně Misijního odboru Kostnické jednoty


František Kopečný v.r.
Výkonný ředitel Mezinárodní křesťanské solidarity (CSI ČR)


David Floryk v.r.
předseda Konzervativního klubu a
vydavatel dvouměsíčníku Konzervativní listí

Jiří Kinkor v.r.
Galtův institut


Jaroslav Novotný v.r.

www.pravdaoislamu.cz <http://www.pravdaoislamu.cz>


Michal Kalina v.r.
vydavatel časopisu Maskil, věstník kongregace Bejt Simcha


Jiří Asher v.r.
předseda sdružení „Klub Peace for Izrael“


Matyáš Zrno v.r.
předseda Mladých křesťanských demokratů Praha


Tomáš Karabela v.r.
Vpravo.blog.cz


Jan Kubalčík v.r.
místopředseda Konzervativní strany


David Navara, Martin Saturka v.r.

www.nebezpeci.cz <http://www.nebezpeci.cz> <http://www.konzervativnistrana.cz>


Martin Skalický v.r.

www.Eretz.cz <http://www.Eretz.cz>