Proslov Prostějov 1.9.2006

Vážení občané, dovolil bych si vás pozdravit jménem Předsednictva Konzervativní strany.
Možná si řeknete, co je to za stranu, zase nějaká stranička, my ji neznáme. Musíme si ovšem uvědomit, že pokud chceme změnu v politice, musí se nějak začít. Začít se musí slušností. Prostě takovými lidmi jako je Vladimír. Lidmi, kteří nejsou diskreditováni. Lidmi, kteří se nikdy nenechali podplatit. A na takových lidech se musí dělat politika.
Vladimír je právě tím člověkem, který by měl být na oněch úřadech, jejichž činnost kritizujeme jako korupční. A to je první bod programu Konzervativní strany: pročištění úřadů. Tím nemyslím nějaký okresní stavební úřad, ale hlavně justici, policii, ministerstva apod. Není to snadné. Domníváme se, že je potřeba v těchto orgánech dát příležitost mladým a nediskreditovaným, nicméně někdo jim musí dát příklad a vést je. To mohou právě pouze lidé jako je Vladimír.
Dalším bodem programu Konzervativní strany je posílení demokracie. Vidím zde na Vaší radnici heslo: Svorností malé obce vzkvétají. Proto chceme, aby byly větší pravomoci obcí a měst. Chceme, aby obce měly svoje daně a prostředky si rozdělovaly podle svého a ne účelové dotace od státu, které když se nevyberou, tak se musí prohýřit nebo rozkrást. V obcích se lidé znají, pokud se jim předají pravomoci, určitě se zase něco pohne k lepšímu.
Děkuji vám za pozornost.


Vlastimil Podracký


Předneseno v Prostějově 1. září 2006 při příležitosti zahájení předvolební kampaně Vladimíra Hučína.