Vážený pane místopředsedo,

Obdržel jsem Váš otevřený dopis z 11. října tohoto roku.Na Vaši 1. otázku odpovídám „NE“ a pokládám v souladu se zněním Vašeho dopisu další otázky za bezpředmětné.

S úctou


Ing. Jan Tesař
starosta města Prostějova