Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České Republice

Pelléova 22
Praha 6 - Bubeneč
160 00

Konzervativní strana
U Průhonu 6
170 00 PRAHA

+420 603 288 715
www.konzervativnistrana.cz
info@ konzervativnistrana.cz


10. března 2007

Věc: Protest


Vážení
stát Tibet je násilně okupován ČLR již 57 let. Čínský režim utlačuje tibetské obyvatelstvo národnostně, nábožensky, hospodářsky, stejně jako politicky.
Vyzýváme vládu ČLR k zastavení genocidy obyvatel Tibetu a opuštění této země.

S pozdravem

Za Předsednictvo Konzervativní strany


MUDr. Jan Fořt
předseda


Na vědomí:
Ministerstvo zahraničí České Republiky
Velvyslanectví České Republiky v ČLR

tisk