Vzdálená Rada bezpečnosti


Česká republika včera utrpěla nečekanou porážku nikoli na sportovním, ale politickém kolbišti. Přes mírné favorizování našeho týmu, vlastně státu, na místo nestálého člena Rady bezpečnosti za východoevropský region uspěl soupeř, zmítaný v minulém desetiletí válečným požárem, který sám potřeboval pomoc Spojených národů.
Ve chvílích následujících poté, co jsme sportovně zhodnotili situaci a soupeření skrečovali, jsme slyšeli z nejrůznějších stran nejrůznější vysvětlení a spekulace, proč že uspělo podceňované Chorvatsko. Každý samozřejmě do zdůvodnění promítá své vlastní vidění situace, takže jednou za vše mohl prezident Klaus provokujícím vystoupením ve Valném shromáždění, poté nepřející Čína a jindy zase samotná Česká republika reprezentovaná vládou, jejíž premiér netrhá rekordy v počtu nalétaných kilometrů jako jeho předchůdce.
Nejblíže pravdě bude možná téma, které naznačil vicepremiér Bursík, když se podivil nad nepřízní rozvojových zemí, kterým posíláme nemalé příspěvky v rámci hospodářské pomoci chudým zemím třetího světa. Ona totiž bývalá Jugoslávie má v této společnosti mnohem větší renomé již několik desetiletí. Zatímco Československo zapadalo do bipolárního vnímání světa a pomáhalo selektivně dle požadavků Sovětského svazu proti jiným rozvojovým zemím, které zase podporovaly Spojené státy, Jugoslávie byla aktivní v tzv. Hnutí nezúčastněných. Zde se angažovaly státy, z nichž mnohé tvoří nyní ekonomické lídry rozvojového světa, snažící se o nezávislou politiku vidění světa vlastníma očima, bez zkreslení takovými či makovými brýlemi světových mocností. Odhlédnouc od Titovy pravé motivace zde mohl zasít jedno ze semínek, jehož plody včera Chorvatsko sklidilo.
Při vstupu do Evropské unie jsme si všichni blahopřáli, jakým výrazným způsobem vzroste prestiž České republiky ve světě, patříc nyní k jedné ze světových mocností. Ano, jenomže každá věc má svá úskalí a jedním z projevů je také menší čitelnost a upadnutí v nemilost těmi, kteří si posílení pozic Evropy nepřejí. Dodržování „konzistentnosti názorů“ (rozuměj opakování postojů nadiktovaných Bruselem) nepřispívá ke zviditelnění státu ve světovém společenství. Ne nadarmo se dítěti od mala vštěpuje důležitost vlastního názoru pro další uplatnění se v životě. Kdo vydává nejednoznačná poselství čekajíc na pokyny „z centra“, působí spíš směšně než důvěryhodně.
Nyní ještě Chorvatsko uspělo. Za pár let, až oslaví členství v Evropské unii, pozná také jeho odvrácenou tvář…


17. října 2007

Tomáš Kaláb