OTEVŘENÝ DOPIS

#13#10
V Praze, 27. ledna 2009


Vážené paní poslankyně,
vážení páni poslanci,

v příštích dnech budete rozhodovat o osudu smlouvy o vybudování radarové základny USA na našem území. Radarová základna je záležitostí zahraničně-politickou v tom smyslu, zda Česká republika potvrdí svou příslušnost k západní civilizaci a svou připravenost přispět k její obraně, nebo učiní stejnou chybu jako při odmítnutí Marshallova plánu se všemi důsledky, které to pro naši zemi může mít. Avšak, bohužel, toto téma se stalo i záležitostí vnitropolitickou, záležitostí boje mezi jednotlivými parlamentními stranami. To shledáváme jako ostudné a nebezpečné.


Je asi nepravděpodobné, že vy, komunističtí poslanci, se svou z minula přetrvávající afinitou k postsovětskému Rusku, změníte svůj zamítavý postoj k základně, ale budu rád, když se aspoň u některých z vás zmýlím.


Jsem přesvědčen, že řadě z vás, poslanců za ČSSD, je jasná důležitost americké radarové základny u nás. Je důležitá pro obranu nás, Evropy a Spojených států i pro posílení našeho polistopadového vývoje. Spojené státy americké po I. světové válce rozhodujícím způsobem přispěly ke vzniku samostatného Československa, ve II. světové válce nás pomáhaly osvobodit a vítězstvím ve studené válce umožnily, abychom se po listopadu 1989 vymanili ze sovětského vlivu. Sovětský svaz nás v roce 1945 pomohl osvobodit, aby nás pak po více jak 40 let udržoval ve sféře svého vlivu a po roce 1968 nás okupoval. K jaké zaostalosti hospodářské, kulturní i mravní to vedlo, víte. A že se nyní Rusko pokouší svůj vliv u nás obnovit, je vám také dobře známo. Nepodléhejte proto, prosím, populistickým prohlášením některých vašich představitelů, kteří pro momentální prospěch jsou ochotni obětovat naše dlouhodobé zájmy a naši bezpečnost. Najděte, prosím, odvahu hlasovat proti jejich zlé vůli.


Nechci si ani na okamžik připustit, vážené poslankyně a vážení poslanci za Stranu zelených, KDU - ČSL a ODS, že byste ve prospěch schválení smlouvy o vybudování radarové základny nehlasovali.


Děkuji vám všem, paní poslankyně a páni poslanci, za hlasování pro smlouvu. Ubezpečíte tím Evropskou unii, naše spojence v NATO i vládu USA o naší připravenosti a vůli americkou základnu na našem území přijmout a s ní i nám příslušnou část odpovědnosti plynoucí z naší sounáležitosti s ostatními zeměmi západní civilisace.


S úctou,

Martin Rejman,
kancléř

Na vědomí: tisk