Radar, Putin a my


Opravdu nechápu odpor prezidenta Putina proti radaru na českém území. Srovnávat toto vyloženě obranné zařízení s raketami typu Pershing je tak evidentně přitažené za vlasy, že si myslící člověk těžko může nepoložit otázku, co Putin vlastně sleduje.
Co se týče radaru samotného, mám k němu veskrze pozitivní postoj. Írán má podle všeho ambice stát se regionální velmocí a snad i mluvčím islámského světa. To bude určité novum - jak již dříve poznamenali jiní, jistou slabinou islámského světa byla v minulosti právě neexistence určitého vůdčího státu, jakým byly pro Západ Spojené státy a jakým byl pro komunistické země Sovětský svaz. Írán ovšem musí postupovat obezřetně, protože vztahy mezi Araby a Íránci byly po více než tisíciletí nepřátelské, nebo přinejmenším napjaté. Na druhé straně Arabové se vždy ztotožňovali více se svým náboženstvím než se státem, a hranice jednotlivých arabských států byly a mnohdy dodnes jsou nejasné a vcelku nahodilé. V této věci má Írán proti arabským zemím značnou výhodu. Íránci byli na svůj stát vždy pyšní.
Otázkou ovšem je, kam Írán potenciál svého nepřátelství zaměří přednostně: na Izrael, na Spojené státy, nebo na Evropu? Možná, že takto volit nebude a bude se zaměřovat proti všem. Izrael je ovšem první na ráně - Írán už dodal do Libanónu více raket, než jich tam bylo před loňskou válkou. Jednotky OSN tomu nijak nezabránily a otázkou je, zda vůbec zabránit chtěly.
Netvrdím, že íránský útok na Evropu je nevyhnutelný, a v současné době není ani příliš pravděpodobný. V každém případě je ale možný. Situace se může vyvíjet pozitivně (Írán se bude demokratizovat, zvolí jiné priority než zničení Izraele, opadne i napětí ve vztahu s Evropou), na druhé straně případná eskalace může proběhnout velice rychle. Demokratické státy, kde je všechno na dlouhé lokte, nebudou schopny držet krok. Írán se může pokusit o určitou akci, která Evropu sice nezničí, nicméně může zlikvidovat nějaké větší město. Třeba takovou Prahu. Chystat obranu proti něčemu takovému je více než namístě.
Toto vše Putin dobře ví. Dobře ví, že radar není zaměřen proti Rusku. Dobře ví, že současný ruský raketový potenciál je schopen zničit celou Evropu a že Američanům by se nevyplatilo vyhazovat v Česku a Polsku peníze za zařízení, které by v případě konfliktu s Ruskem bylo k ničemu. Dobře ví i o íránském nebezpečí. A jistě si je vědom toho, že Írán může být pro Rusko hrozbou neméně než pro Evropu. Islám Rusko ohrožuje dokonce více, než Evropu. Demografická situace Ruska je ještě o poznání horší než situace Evropy.
Putin je nepochybně soudný člověk. Inteligentní člověk bez jakýchkoli skrupulí. Kulturně by bylo logičtější očekávat, že ve vztahu k islámské expanzi bude se Západem na jedné lodi. Má ale zřejmě nějaký jiný plán. Že by lavírování mezi oběma stranami?
Co se týče nás, islámská expanze nás nemine. Naše země již žije dvě generace bez válečného konfliktu. Bohudík. Naši obyvatelé si myslí, že to tak už zůstane napořád. Bohužel. Víc než potenciální hrozby je zajímá, zda jim radar nebude rušit televizi. Obávám se, že vystřízlivění bude drsné, a ještě více se obávám, že mnozí ani vystřízlivět nestačí a bude konec. Moc, moc, moc bych si přál, abych se mýlil.
Je ovšem - přinejmenším zatím - mnohem pravděpodobnější, že půjde o expanzi „mírovou cestou“, tedy o expanzi demografickou. Islamisté se ani nemusí moc snažit. Rodí-li se už nyní v Belgii 55 % dětí imigrantům, je to otázka jedné generace a západní civilizace vyklidí pole „po dobrém“. Nicméně přinejmenším lokální konflikty jsou více než pravděpodobné.
Inu, za pohrávání si s posvátnou institucí rodiny se platí. Ostatně, jistě jste to slyšeli, to o těch Božích mlýnech.29. dubna 2007

Dan Drápal