Ano, pane Crho, jste zřejmě rasistou. Všichni však rasisty nejsme.

Richard Crha („Jsem rasista? Pak jsme všichni“ – MfD 17. 3.) píše, že se mu chce plakat, až bude nazván rasistou a nacionalistou. Zda je nacionalistou, si zdaleka nejsem jist, ale rasistou zřejmě opravdu je.

Kritizuje řadu nešvarů, v nichž figurují Vietnamci, potažmo Ukrajinci. Jevy, který pan Crha kritizuje, kritiku (a nápravu) nesporně zaslouží. Chyba pan Crhy není v tom, jakých jevů si všímá, a dokonce ani v tom, že si všímá, že tyto jevy jsou často spojeny s Vietnamci.

Jeho chyba je v tom, že zevšeobecňuje. Píše, že Vietnamci neplatí daně. Má k dispozici nějakou studii, která by zjišťovala, kolik Vietnamců daně platí a kolik ne? Co když daně neplatí dejme tomu jen čtvrtina Vietnamců? Má smysl zlobit se na všechny? Předpokládejme hypoteticky, že daně neplatí tři čtvrtiny Vietnamců. Mají kvůli této skutečnosti trpět i ti ctnostní Vietnamci, kteří daně platí?

Znám celou řadu slušných, poctivých Ukrajinců, kteří u nás zcela legálně podnikají a platí poctivě všechny daně a sociální dávky. Ti všichni se mohou poznámkami pana Crhy cítit uraženi. Myslel jsem na ně a při čtení článku pana Crhy jsem se styděl.

Situace našich Romů je ještě horší, než situace Vietnamců či Ukrajinců. Znám jednoho Roma z menšího pohraničního města. Ze všech sil se snaží uniknout ze sociální pasti. Skutečnost, že je Rom, už ovšem sama o sobě znamená, že za stejnou práci dostane zhruba o 1500 Kč nižší mzdu, než jeho kolegové. (Za tak nízkou mzdu pracuje jen z principu, ne proto, že by se mu to vyplatilo. Zůstat na sociálních dávkách by bylo snazší. Nehledě na „presumpci viny“, s kterou k němu většinová společnost dnes a denně přistupuje.

Postoj pana Crhy je smutný hlavně proto, že nic neřeší. Problém přece není ve Vietnamcích či Ukrajincích, což pan Crha vlastně nepřímo přiznává. Problém je ve špatné práci policie a kontrolních orgánů. A tam přece, jak pan Crha ví, žádní Vietnamci nejsou.

Přes vykázání Vietnamců a Ukrajinců do jejich původní vlasti už asi vlak nepojede. Řešení musí být v uplatňování zákonů všem bez rozdílu, padni komu padni. To je rovněž jen předpoklad úspěšného boje proti rasismu. Postoje pana Crhy jen přilévají oleje do ohně.


17.3.2006

Dan Drápal

člen Konzervativní strany