Zlobí nás ty správné věci?


Tak nám parlament schválil rozpočet na příští rok. Při projednávání reformy veřejných financí a následně i rozpočtu nebylo o emoce nouze, dokonce ani na stránkách Evangelického týdeníku. Mám ale obavy, že jsme nejvíce pozornosti věnovali věcem podružným a téměř vůbec se nevěnovali těm podstatnějším.
Mnozí byli pohoršeni tím, že nejvíce si polepší bohatí. Vypadá to velmi „sociálně necitlivě“ a dobře se o tom píše v novinách. Měl jsem možnost seznámit se s podrobnými rozbory, oč vlastně jde. Nejnižší příjmové skupiny si polepší o čtyři stovky. Střední třída o 27 korun. Ten, kdo má kolem třiceti tisíc, taky o čtyři stovky. Opravdu hodně si polepší ti, kteří mají nad šedesát tisíc. Jenže… Jenže v této příjmové skupině je jen 1,5 % obyvatel a celková suma, o níž jde, je v rámci státního rozpočtu zcela zanedbatelná. Takže jde o optickou záležitost.
Mnoho se diskutovalo o výši daní. Snad nikdo neupozornil na to, že výše přímých daní je tou menší částí našich odvodů do státní kasy. Kdybychom nikdo daně neplatili, zůstalo by v průměru každému z nás o 1200 Kč více. Státní rozpočet by byl o deset procent chudší, což bychom sice pocítili, ale nebyla by to katastrofa.
Mnohem více platíme na zdravotním a sociálním pojištění. O tom se ale mluvilo minimálně. Kladli jsme si ty správné otázky?
Hodně prostoru se věnovalo zvýšení DPH u potravin z pěti na devět procent. Slováci před pár lety zvedli DPH mnohem drastičtěji - z pěti na devatenáct procent. Včera jsem se odtamtud vrátil - ujišťuji všechny čtenáře, že se mají tak dobře, jako nikdy.
Naše vláda ovšem postupovala pěkně po kocourkovsku. Na rozdíl od Slováků začala - hned po volbách - tou líbivější částí reforem, tedy snižováním daní. Je velmi pravděpodobné, že tu obtížnější část, totiž důchodovou reformu, tato vláda ani nezahájí. Nebude mít odvahu. Zůstane to na sociální demokraty.
Josef dobře radil v Egyptě: Neprojezte všechno během sedmi tučných let! Odložte si na léta horší! Naše vlády, ať už levicové, nebo pravicové, během sedmi tučných let projídají vše, co se dá. Radím vám dobře, doma to tak nedělejte!


19. prosince 2007

Dan Drápal